Danderyds sjukhus måste spara

DANDERYD Danderyds sjukhus riskerar att inte klara den budget som landstingsfullmäktige beslutat om inför 2016.

Landstinget har därför anlitat ett externt expertteam som tillsammans med sjukhusledningen ska gå igenom sjukhusets situation och lämna förslag till åtgärder som kan minska takten på kostnadsökningarna.

– Uppdraget är att stödja sjukhuset för att få ekonomi i balans, utan att det minskar patientsäkerheten, säger Henrik Gaunitz, vice vd i Landstingshuset i Stockholm AB.