ANNONS

Danderyds sjukhus går 35 miljoner back

Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting.
Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting.
Erica Ullberg (S) och Irene Svenonius (M) har olika åsikter om Landstinget.
Erica Ullberg (S) och Irene Svenonius (M) har olika åsikter om Landstinget.
Underskottet beror i huvudsak på ökade kostnader för bemanning och ett ökat behov av inhyrd personal, framförallt sjuksköterskor.
– Vi är kritiska till att man lägger så mycket pengar på detta istället för att satsa på att rekrytera och behålla personal, säger Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting.
ANNONS

Akutsjukhusen i Stockholm har röda siffror i resultatrapporten och insatser krävs för att nå ett resultat innan årsskiftet enligt landstingsfullmäktiges beslut. De ökade kostnaderna för bemanning beror delvis på en ökad inhyrning av personal, men också på ökade kostnader för pensioner och löner. Danderyds sjukhus rapporterar om ett underskott på 35 miljoner kronor.

– Det är oroande att alla akutsjukhus larmar om problem att få budgeten att gå ihop. Samtidigt vittnar de om problem med stängda vårdplatser och svårigheten med att rekrytera och behålla personal. Det här är inte sjukhusledningens eller personalens fel utan de som styr har ansvar i detta, säger Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

Erika Ullberg (S) Foto: Pekka Pääkkö

Dyraste vården i landet

Ett av de största problemen som gör att budgeten inte går ihop enligt Erika är privatiseringarna med vårdvalen som får mycket mer pengar än den vanliga akutsjukvården. När budgeten röstades igenom tyckte Socialdemokraterna att den var felaktig och röstade emot.

– Stockholms läns landsting har den i särklass dyraste vården i landet men inte den bästa. Det har aldrig funnits så mycket utbildad vårdpersonal som nu. De vill bara inte jobba under de förutsättningar som råder.

Vill ha attraktiv personalpolitik

Under alliansens styre av SLL lades först närakuterna ned men ska nu startas upp igen. Även det anser Erika tyder på en dålig sjukvårdsplan.

– Man kan se hur ryckig sjukvårdspolitiken har varit vilket inte är bra. Det är inte bara privata vårdgivare som är boven. De lade först ned närakuter men vill nu starta upp dem.

Vad tycker du borde göras?

ANNONS

– Om vi hade styrt hade vi fört en mer attraktiv personalpolitik med bättre scheman och förutsättningar för de som arbetar inom vården. Vi skulle heller inte stycka upp vården och göra den både sämre och dyrare, säger Erika Ullberg.

Irene Svenonius (M)

Irene Svenonius (M) finanslandstingsråd. Foto: Dennis Andersson

I somras slöt landstinget centralt och facken ett nytt avtal som innebär möjligheten för personalen att påverka sin arbetssituation med flexibla scheman utifrån sin egen livssituation. Det innebär bland annat att övertid antingen kan tas ut i lön, kortare arbetstid eller pension. Irene Svenonius (M) som är finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting svar på kritiken.

– Stockholm läns landsting är ett av de landsting i landet som har lägst andel inhyrd personal, men alla våra sjukhus jobbar målmedvetet med minska kostnaderna för inhyrning och istället rekrytera samt behålla sjuksköterskor, säger Irene Svenonius (M).

Vad ska göras för att få ordning på ekonomin?
– Landstingets ekonomi står stark, vi har haft överskott samt ordning i ekonomin i över ett decennium. Det gör att vi står väl rustade när exempelvis personalkostnader ökar. Här gäller det att minska inhyrningen och jobba målmedvetet med att rekrytera och behålla sjuksköterskor. Jag vet att Danderyds sjukhus har en åtgärdsplan för detta och jobbar målmedvetet med frågorna, säger hon.

Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd och hennes utmanare Erika Ullberg (S) Foto: Pekka Pääkkö