Danderyds sjukhus röntgen granskas

Danderyds sjukhus.
Danderyds sjukhus.
Röntgenavdelningen på Danderyds sjukhus ska granskas av Ivo. Detta efter att en överläkare larmat om att patienter råkat illa ut på grund av kaos på avdelningen.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har tagit emot en anmälan mot röntgenavdelningen på Danderyds sjukhus. Personen bakom anmälan är anonym, men titulerar sig själv överläkare. Anmälaren skriver att arbetet på röntgenavdelningen stundtals varit kaosartat under det senaste året.

Anledningen till kaoset ska vara att avdelningens it-system inte är kompatibelt med det journalsystem som sjukhuset använder. Dessutom ska de undersökningar som genomförs ibland vara ofullständiga och ha gett felaktiga svar.

Enligt anmälaren har flera patienter drabbats till följd av detta, och denne menar att problemen i längden riskerar patientsäkerheten.

Ivo öppnar nu ett tillsynsärende för att undersöka om de uppgifter som framställs i anmälan stämmer.