Danderyds sjukhus straffas för långa köer

Ortopeden på Danderyds sjukhus överhopas av patienter.

Förra året fick var fjärde vänta för länge på en tid till specialistläkare.

Inom 30 dagar har man, enligt vårdgarantin, rätt att få träffa en specialistläkare.

Det klarade inte ortopeden på Danderyds sjukhus och som straff kräver landstinget tillbaka 2,4 miljoner kronor.

Totalt ska sjukhuset betala 5,2 miljoner kronor i straffavgifter för väntetider som varit för långa på olika avdelningar under 2012.

Patienter som behöver komma till en ortoped vänder sig gärna till Danderyds sjukhus. På två år har antalet remisser mer än fördubblats, från 210 i januari 2011 till 504 i januari 2013.

– Det är bra att vi är populära, men det svårt att tillgodose alla önskningar, säger Gustaf Neander, verksamhetschef på ortopedmottagningen.

Under 2012 fick 24 procent av patienterna vänta längre än vad som är fastslaget i landstingets vårdgaranti. Längst var köerna till fot-, hand- och axeloperationer.

– Det handlar om planerade operationer. Akuta operationer tar vi alltid hand om i den takt de kommer in, säger Gustaf Neander.

Dessa operationer står för en mindre del av alla operationer – vanligast är höft- och knäoperationer. Enligt Gustaf Neander har ortopeden ändrat arbetsrutinerna.

– Ingen remiss blir liggande. Vi har ett möte varje vecka där vi går igenom vilka remisser som finns kvar att hantera. I vissa fall skickar vi remissen vidare till något annat sjukhus.

Det har gett resultat.

– I dag klarar vi 96 procent av nybesöken inom vårdgarantin och 99 procent av operationerna, säger Gustaf Neander.

Fakta

90 dagar

Vårdgarantin innebär att man ska få:

Fräffa specialistläkare inom 30 dagar (nybesök)

Träffa behandlande specialistläkare inom 90 dagar.

Patienter som får vidareremiss till annan vårdinrättning anses ha fått vård inom garantin.

Källa: DANDERYDS SJUKHUS