Danderyds sjukhus: ”Har vidtagit åtgärder för att stoppa smittan”

Danderyds sjukhus har vidtagit åtgärder för att förhindra smittspridningen.
Två avdelningar på Danderyds sjukhus har drabbats av smittan.
Tolv patienter på Danderyds sjukhus har drabbats av den multiresistenta tarmbakterien VRE, vilket Aftonbladet rapporterat om. Region Stockholm uppger nu att åtgärder vidtogs när smittspridningen upptäcktes, men det är oklart hur lång tid det kommer att ta att stoppa den.

Tolv patienter på Danderyds sjukhus har drabbats av den multiresistenta tarmbakterien VRE, vilket Aftonbladet rapporterat om. Bakterien har förekommit både på infektionskliniken och medicinkliniken, men ingen av avdelningarna har stängts, vilket kritiserades av en undersköterska på sjukhuset.

Nu uppger sjukhuset att en rad åtgärder vidtagit åtgärder för att stoppa smittspridningen, enligt ett pressmeddelande från Region Stockholm.

– Att bakterierna har kunnat spridas till flera patienter handlar i grunden om att det funnits brister i hygienrutinerna. Normalt skall inte bakterier som en person har i tarmen överföras till andra personer med de rekommenderade basala hygienrutiner som finns i vården. Så snart Danderyds sjukhus upptäckte bakterierna för cirka två veckor sedan inleddes åtgärder i samarbete med Vårdhygien Stockholm och Smittskydd Stockholm, säger smittskyddsläkare Per Follin vid Smittskydd Stockholm, i pressmeddelandet.

Bakterien (vankomycinresistenta enterokocker) är en multiresistent tarmbakterie som kan smitta och är motståndskraftig mot en viss typ av antibiotika. VRE beskrivs som ”en kladdig bakterie” som är svår att bli av med. Den ger vanligtvis inte infektioner, men är problematisk för personer med nedsatt immunförsvar och andra infektioner som behandlas med antibiotika.

Städrutiner skärps

Efter att bakterierna upptäcktes har Danderyds sjukhus arbetat i enlighet med det regionala handlingsprogrammet mot anmälningspliktiga antibiotikaresistenta bakterier.

– Jag bedömer att Danderyds sjukhus har arbetat intensivt med att minska risken för fortsatt smitta genom bland annat att hygien- och städrutiner skärps. Ett omfattande provtagningsprogram har genomförts, vilket inneburit att smittade fall kunnat identifieras och att adekvata isoleringsåtgärder kunnat vidtas, säger Per Follin.

Oklart när smittan kan vara stoppad

Arbetet med att stoppa smittspridningen följs av Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm som ger stöd till sjukhuset. Under fredagen kommer man att hålla ett gemensamt styrgruppsmöte under sjukhusets ledning för att summera läget hittills.

Enligt Danderyds sjukhus går det i dagsläget inte att säga hur lång tid det tar innan smittspridningen kan vara stoppad.

”Förhoppningen är att de införda åtgärderna kommer att ge avsedd effekt och att antalet fall kopplade till varandra klingar av”, skriver Region Stockholm i pressmeddelandet.