Danderydsbo fick sina pengar frysta

DANDERYD En person i Danderyd har fått tillgångar till

ett värde av 4,6 miljoner kronor frysta av förvaltningsrätten.

Det var Skatteverket som ansökte om betalningssäkring samtidigt som en skatteutredning genomfördes beträffande personen.