Danderydsbor bra på återvinning

DANDERYD Danderydsborna är duktiga på att samla ihop tidningar och glas till förpacknings- och tidningsinsamlingen. I genomsnitt samlade varje kommuninvånare ihop 45 kilo tidningar förra året. Det placerade Danderyd på sjunde bästa plats bland länets 26 kommuner.

Lika duktiga var Danderydsborna på att samla in glas, 21 kilo glas renderade dem en sjätteplats. I insamlingen av plast hamnade man på trettonde plats och i insamlingen av metall på sjuttonde plats.

Vaxholmsborna var bäst i länet på att samla in tidningar och glas, 66 respektive 43 kilo, per person.