Min lokala hjälte

Danderydsbor bra på företagande

DANDERYD Nyföretagandet är på topp. Vid en jämförelse med övriga kommuner i landet hamnade Danderyd på tredje plats 2011 med 11,2 nya företag per 1 000 invånare. 2010 intog Danderyd en andra plats.

På första och andra plats 2011 placerade sig Stockholm och Åre och på fjärde och femte Härjedalen och Täby. Nyföretagandet växer snabbast i storstäder och turismkommuner. Allt enligt Nyföretagarcentrums Nyföretagarbarometer för 2011.