ANNONS

Danderydsbor har fått nog av kommunens byggen

Huset vid Kevinge strand är på väg att förändras.
Huset vid Kevinge strand är på väg att förändras.
Villaägarna ställer krav att dagens exploateringsplaner i Danderyd omedelbart rivs upp.
– Det måste finnas en öppen dialog med invånarna, säger Lars Avellán.
ANNONS

Danderyd planerar stora byggnader på flera platser i kommunen. Något som Mitt i tidigare har rapporterat om. Nu har flera av dessa fått backa tillbaka till ritbordet efter att ha mött stort motstånd bland kommuninnevånarna.

Senast i raden att backa är planerna kring Nora torg och tidigare i år lade byggherren ner sina planer för östra Eneby torg.

Villaägarna i Danderyd reagerar på att många beslut fattas i det dolda utan vetskap för de boende i områdena. När planerna sedan blir officiella upplever många att det redan är för sent att påverka.

– En av de fem punkter vi kräver är att det måste vara en öppen dialog med invånarna. Jag tror att i och med väldigt många planer är impopulära hos de som bor i områdena finns det ett visst obehag bland politikerna att fatta besluten. Men alla vet att ju tidigare man är med på planerna ju bättre förutsättningar finns det att göra något som är bra för alla, säger Lars Avellán i Danderyds från villaägarföreningen i Danderyd.

Nytt upprop med krav om öppenhet

Nu har villaägarna startat ett upprop där de bland annat kräver en större öppenhet från kommunen innan byggplaner sätts i verket. Uppropet kommer att delas ut till politikerna i samband med att kommunfullmäktige sammanträder på måndag. Lars Avellán tycker sig se att politikerna börjar mjukna.

– Det här är en process och vi har varit aktiva länge. Vi ser tydligt nu att den politiska planen håller på att ändras inför valet, framförallt vad det byggplaner. Nyligen hoppade en politiker av Liberalerna och gick till KD. Hon riktade kritik hur partiet hanterar byggfrågor, det är en tydlig signal.

ANNONS

Fakta

Fem saker som Villaägarna kräver av Danderyd

  • Småskalighet – bibehållande av trädgårdsstadskaraktären, en mänsklig skala, undvikande av ytterligare slitage och anonymisering.
  • Varsamhet – bevarande av kulturvärden inklusive de som finns i den ursprungliga stads-planeringen, värnande om grönområden, biologisk mångfald och rekreationsmöjligheter.
  • Anpassning till omgivning – att nya projekt och ny arkitektur fogas in i befintlig miljö på ett integrerat och naturligt sätt, anpassat till omgivningen, samt att livskvaliteten för de som nu bor och rör sig i området inte försämras.
  • Långsiktighet – att planera så att den livskvalitet som idag ger kommunen dess särprägel bibehålls, även på sikt, och ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet uppnås.
  • Förankring – respekt för oss befintliga kommuninnevånare, maximerat medborgarinflytande, medborgardialog angående översiktsplanering och eventuell exploatering, att kringboende kommer till tals och är införstådda innan förhandlingar om exploatering påbörjas.