Danderydsmajoriteten vill köpa Rinkebyskogen

SOLLnatur2707
En del av Rinkebyskogen ska säljas för 30 miljoner.
Efter att 57 hektar av Rinkebyskogen lades ut på försäljning tittar nu partierna i majoriteten på en möjlighet att köpa loss skogsdelen.
– Vår tanke är att bevara naturområdet, säger Olle Reichenberg (M).

Sveaskog lade för en tid sedan ut sin del av Rinkebyskogen till försäljning. Skogsdelen angränsar till de delar av Rinkebyskogen som Danderyds kommun äger som också är på väg att bli ett naturreservat.

Nu tittar den politiska majoriteten i Danderyds kommun över möjligheten att köpa loss skogsdelen för att kunna bevara skogsområdet.

– Rinkebyskogen är ett natur- och rekreationsområde som är mycket uppskattat av Danderydsborna. Vi vill därför klargöra vår vilja att kommunen ska förvärva Sveaskogs del av skogen och att området långsiktigt ska bevaras som naturområde, skriver Olle Reichenberg (M), Bengt Sylvan (L) och Peter Forssman (KD) i ett pressmeddelande.

Flera oroliga

Flera Danderydsbor har hört av sig till Mitt i och är oroade över att skogen kommer att huggas ner och att det ska byggas bostäder eller andra fastigheter på marken. Det vill heller inte politikerna majoriteten.

– Det finns inga planer på att bygga på marken. Vår tanke är att bevara naturområdet och vi vill köpa detta för att skapa en helhet och kanske även få till den delen som ett naturskyddsområde, säger Olle Reichenberg (M) som är kommunstyrelsens ordförande.

I den del som är till försäljning har det legat en jaktskyttebana vilket kan medföra föroreningar. Marken är sanerad men behöver ses över om den kan ingå i ett naturskyddsområde.

Anbudstiden har inte gått ut

De 57 hektaren ligger ute till försäljning för 30 miljoner kronor och anbudstiden går ut den 16 mars.

– Om det blir vi som får köpa marken är det ett oförutsett köp och vi får låna pengarna men det är en så pass liten summa, säger Olle Reichenberg.

Behöver ni sälja av mer av kommunens mark eller höja skatten för att finansiera lånet i så fall?

– Någonstans påverkas det för att betala räntorna på lånet men det handlar inte om så mycket. Vi får titta över om vi kan hitta de pengarna någonstans. Tidigare markförsäljningar i kommunen har gjort att vi inte har behövt låna pengar och lyckas hålla skatten nere.