Danderydsrevisor misskötte uppdrag

DANDERYD En auktoriserad revisor i Danderyd har fått en varning av Revisorsnämnden sedan han misskött sitt uppdrag för ett företag.

Enligt beslutet såg inte revisorn till att ta del av bolagets räkenskaper i tid.

Dessutom slog han inte larm om möjligt bokföringsbrott. Revisorn har förklarat att han bland annat haft mycket att göra. Händelsen ledde till att bolaget fick förseningsavgifter. Det tvångslikviderades senare.