Min lokala hjälte

Danderydsvillor ökar stort i värde

Utbudet på villor i Danderyd har minskat med 30 procent de senaste åtta åren, uppger mäklaren Anders Martin.
Utbudet på villor i Danderyd har minskat med 30 procent de senaste åtta åren, uppger mäklaren Anders Martin.
I Danderyd har villapriserna stigit med 103 procent på tio år. Det är näst mest i länet.

En orsak till prisökningen är att utbudet på villor har minskat samtidigt som efterfrågan är stor.

Den som köpte villa i Danderyd för tio år sedan gjorde ett klipp. Om den som genomsnittsvillan kostade 4,5 miljoner kronor är den i dag värd över nio miljoner.

Anders Martin, fastighetsmäklare på Skandiamäklarna i Danderyd sedan 23 år tillbaka, minns att han så tidigt som 1990 sålde en villa i Danderyd för 5,5 miljoner kronor. Femton år senare såldes samma villa för knappt 20 miljoner kronor.

Många Danderydsbor hade tidigare höga boendekostnader på grund av fastighetsskatt och förmögenhetsskatt, men fastighetsskatten togs bort för fem år sedan och ersattes med en fastighetsavgift.

– Det är en väsentlig skillnad och har gjort att fler har möjlighet att bo kvar, säger Anders Martin.

Följden av att fler bor kvar har blivit att villautbudet minskat kraftigt. År 2004 såldes 358 hus i Danderyd. Förra året såldes 227.

– Det är en minskning med drygt 36 procent på åtta år. Det är rätt mycket, säger han.

I förra veckan fanns 29 Danderydshus till försäljning på Hemnet och priserna varierade mellan fem och 42 miljoner kronor.

– Efterfrågan är stor. Danderyd är en attraktiv kommun att bo i med tanke på skolor och närheten till Stockholm, säger Anders Martin.

Madeleine Colliander Müller, ansvarig för Mäklarhuset i Danderyd, menar att den allmänt goda prisutvecklingen, den stora inflyttningen till Stockholm och att det byggs lite i Danderyd, påverkat prisutvecklingen.

Hon nämner också att nya reavinstregler gör att folk inte flyttar från sina hus, vilket bidragit till att utbudet på marknaden minskat.

– Det är inte säkert att försäljning ger det överskott man hoppats på. Man bor därför kvar med en låg omsättning som resultat.

Många som köper villa i Danderyd har själva vuxit upp där och återvänder till kommunen när de bildat familj.

– Danderyd är en av Sveriges populäraste kommuner att bo i. Kombinationen lågt utbud och högt tryck från köpare leder till höga priser, säger hon.

De senaste årens värdeökningar kan förklaras med olika politiska och samhällsekonomiska förändringar: räntenivåer, reallöneökningar och skatter. Men flera av dessa går inte att upprepa, vilket innebär att några faktorer som ligger bakom den kraftiga prisutveklingen till dags dato inte finns kvar.

– Till exempel kan man inte avskaffa fastighetsskatten en gång till, säger Martin Flodén, professor i nationalekonomi på Stockholms universitet.

Kombinationen lågt utbud och högt tryck från köpare leder till höga priser.madeleine colliander müller mäklarhuset