Danmark vill att Ältabo utlämnas

Nacka En 48-årig man, hemmahörande i Älta, har häktats med anledning av att Danmark utfärdat en internationell arresteringsorder. Av arresteringsordern framgår att brottsmisstanken är grov överträdelse av lagstiftningen om vapen och sprängämnen och häleri av särskilt grov karaktär.

Enligt Aftonbladet är mannen medhjälpare till en tredje svensk, som nu sitter frihetsberövad i USA för att ha försökt sälja vapen i utbyte mot kokain.