Dansa mot rasism och för mångfald i Solna

SOLNA CENTRUM Dagen före valdagen, lördagen den 13 september, anordnar kultur- och fritidsförvaltningen en dansmanifestation vid busstorget i Solna centrum, kallad Dance For Love. Tanken är att samla hundratals människor för att dansa, fira och manifestera tilltron till mångfald, gemenskap och öppenhet.

Dance For Love pågår klockan 14–15.30. Det bjuds på dj:s, livemusik och såpbubbelregn.