Dansbanan i Skånegläntan ser ut att få grönt ljus

Här vid solstolarna i Skånegläntan i Rosenlundsparken planerar dansbanan att byggas.
Här vid solstolarna i Skånegläntan i Rosenlundsparken planerar dansbanan att byggas.
Snart kan du dansa under stjärnorna i Skånegläntan. Staden planerar för en ny dansbana med elektricitet – men utan tak.

I den östra delen av Rosenlundsparken, på grusplanen vid solstolarna, planerar Södermalms stadsdelsförvaltning att bygga en ny dansbana.

Idén kommer från ett medborgarförslag, där förslagsskrivaren tyckte att platsen nedanför solstolarna intill Västgötagatan var trist, och att den borde kunna utnyttjas bättre.

Stadsdelsförvaltningen nappade på idén och har nu utrett hur dansbanan skulle kunna se ut. En viktig del var om det skulle kunna gå att dra el till dansbanan, vilket stadsdelsförvaltningen anser är möjligt.

Däremot säger man nej till att dansbanan ska få tak och att det ska byggas en scen bredvid den, eftersom detta skulle förändra parkens karaktär alltför mycket enligt förvaltningen.

Dansgolvet är tänkt för spontan verksamhet i mindre skala. Stor hänsyn ska även tas till att omgivningen, som kan uppleva ljud från dansbanan som störande. Projektet kommer att utvärderas efter den första säsongen.

Kostnaden beräknades till 50 000 kronor. Lämplig storlek på dansgolvet uppskattas till cirka 80 kvadratmeter.

Stadsdelsnämnden i Södermalm tar det officiella beslutet på sitt nästa möte den 14 april.