Danviksbron stängs för reparation

DANVIKSTULL Danviksbron som går över Danvikskanalen är rostig och måste repareras. När Slussen byggs om väntas trafiken med tunga fordon på bron öka väsentligt. Trafikkontoret vill därför att Södra Danviksbron byggs om under 2013, innan Slussenbygget tagit riktig fart.

Södra Danviksbron blev klar 1956. Reparationen av bron beräknas kosta 47 miljoner kronor. Beslut fattas av trafiknämnden på torsdag.