Därför är det stora hål i Gamla stan

Flera gator är uppgrävda i Gamla stan just nu, vilket kan göra det trassligt att ta sig fram.

Anledningen: Ny fjärrvärme.

Gator ligger som öppna sår just nu runt om Gamla stan. Fjärrvärme håller just nu på att installeras, vilket innebär att flera gator måste grävas upp.

Kvarteren det rör sig om nu är Venus, Trivia, Juno, Tyska brinken, Köpmantorget, Österlånggatan och ned till Skeppsbron, enligt Fortum Värme som utför arbetena.

Det rör sig om runt 20 fastigheter som ska få sin olja och gas utbytta mot fjärrvärme, vilket är betydligt miljövänligare. Fortum Värme räknar med att arbetena ska vara färdiga före årsskiftet.

Gamla stan har även under året fått bredband, sist av alla områden med flerbostadshus i stan.