Därför bröts avtalet med skandalhemtjänsten

Anneli Lagerberg, chef för äldreomsorgen på kommunen, menar att en jävssituation inom Enklare vardag avgjorde beslutet att säga upp avtalet med företaget.
Enligt Anneli Lagerberg, chef för äldreomsorg på kommunen, har det förekommit jäv.
Järfälla kommun säger upp avtalet med det skandalomsusade hemtjänstföretaget Enklare vardag. Kommunens utredning av företaget visade bland annat att en ur hemtjänstpersonalen samtidigt varit god man åt sin brukare – något som strider mot avtalet.
– Då sitter man på två stolar och är jävig, säger Anneli Lagerberg, chef på avdelningen för äldreomsorg och funktionsnedsättning på kommunen.

Det var tidningarna Arbetet och Kommunalarbetaren som tidigare under veckan avslöjade omfattande fusk med tidrapporter och utnyttjande av anställda inom hemtjänstföretaget Enklare vardag. Företaget, som haft avtal med Järfälla kommun sedan 2009 och har 42 brukare i kommunen, ska enligt granskningen bland annat ha tvingat anställda att lämna tillbaka delar av sina löner för att få stanna kvar i Sverige.

Järfälla kommun uppmärksammades på misstänkta oegentligheter när de fick ett brev från en anonym tipsare i augusti förra året. Då startade kommunen en utredning mot företaget, och upptäckte då stora brister med tidrapporteringen. Men felen ansågs inte tillräckliga för att säga upp avtalet.

–  De fick komma med en förklaring till vad som gjort att det brustit med tidredovisningen och vad de vidtagit för åtgärder. Efter det blev redovisningen mycket bättre och då gav vi dem en ny chans, säger Anneli Lagerberg, avdelningschef på äldre och funktionshinder på kommunen.

Kommunen: Enklare vardag har brutit mot avtalet

Utredningen lades ner och Enklare vardag fick fortsätta bedriva hemtjänst i Järfälla. Men i torsdags kom vändningen: kommunen sa upp avtalet.

Vad har hänt sedan ni senast bedömde att avtalet inte borde sägas upp?

– Det har kommit ny information. Som det här med anhöriganställningen, säger Anneli Lagerberg.

Kommunens utredning visade att en i personalen på hemtjänsten samtidigt varit god man åt sin brukare. Det räknas som anhöriganställning och utgör ett brott mot avtalet, enligt Anneli Lagerberg.

– Som god man är man tillsatt för att sörja person och ekonomi. Då ska man stötta brukaren, till exempel ansöka om insatser från kommunen. Utför man då samtidigt hemtjänst åt samma brukare så sitter man på två stolar och är jävig, säger hon.

”Personalen vet inte vad hemtjänst omfattar”

I kommunens hävning av avtalet kan man läsa vittnesmål från brukare som blivit illa berörda när hemtjänstpersonalen berättat om sina arbetsförhållanden för dem. Personalen ska ha klagat på att lönen inte kommer i tid och dessutom inte stämmer överens med arbetad tid.

Vidare beskrivs cheferna på Enklare vardag som otrevliga och att de inte tar brukarnas klagomål på allvar. I samtal med handläggare framgår också att hemtjänstpersonalen ”inte vet vad hemtjänst omfattar”.

Utredningen mot Enklare vardag är den tredje kommunen riktar mot företaget, något som bidraget till beslutet att säga upp avtalet.

– Man kan ju inte hålla på och öppna upp utredningar och skicka erinran hela tiden. De måste ju se till att åtgärda sina brister, säger Anneli Lagerberg.

God man åt brukare fällde avgörandet

Men avgörande ska alltså ha varit den anställde som varit god man åt sin brukare.

– Det vägde tungt eftersom det står så klart och tydligt i avtalet att det inte är tillåtet. Enklare vardag visste vad de hade att förhålla sig till, säger Anneli Lagerberg.

De övriga vittnesmålen som framkommer i Arbetets och Kommunalarbetarens granskning, de om anställda som tvingas lämna tillbaka sina löner för att få stanna i Sverige och tvång om obetald övertid, har Järfälla kommun inte funnit något stöd för i sin utredning.

– Vi följer upp om de äldre får sina insatser utförda utifrån beställningen och följer upp klagomål och synpunkter. Det andra blir en fråga för polisen, säger Anneli Lagerberg.

Mitt i har sökt Enklare vardags VD Fariba Bameti för en kommentar.