Därför blev larmpatrullen utelåst

Nycklarna till bostaden var felmärkta, visar äldreomsorgens lex Sarah-utredning.
Nycklarna till bostaden var felmärkta, visar äldreomsorgens lex Sarah-utredning.
Äldreomsorgen har utrett varför larmpatrullen i mellandagarna fick fel nycklar till en person som hade tillsyn.

Två siffror hade kastats om vid märkningen av nycklarna.

Äldreomsorgen inför nu en extra kontrollrutin, där två personer ska kontrollera varandra bland annat vid märkning av nycklar, för att förhindra att liknande händer igen.

Det var den 28 december som larmpatrullen slog larm om att den inte kom in i bostaden hos en person med tillsyn, för att byta trygghetsapparat.

Larmpatrullen visade sig ha fått fel nycklar. Nycklarna gick till en annan persons lägenhet.

Nu har det framkommit att nycklarna var felmärkta, två siffror hade kastats om vid märkningen, istället för 29 stod det 92.

Kommunen har gått igenom samtliga nycklar till personer som har hjälp av larmpatrullen, omkring 1 300 nycklar, men har inte hittat några andra felaktigheter.

Med anledning av det inträffade inför omsorgen en extra kontrollrutin, där två personer kontrollerar varandra, för att förhindra att liknande händer igen.

Enligt omsorgen hade sammanblandningen av nycklar kunna få ”allvarliga konsekvenser” för personen som bor i bostaden. Omsorgen kommer enligt sin lex Sarah-utredning dock inte att anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Felmärkningen är allvarlig men inte så allvarlig att den behöver anmälas, är bedömningen.