Därför fungerar inte elen på Tegelhagsskolan

elledning
Den bristfälliga elförsörjningen berodde på en miss i planeringen.
Elförsörjningen till Tegelhagens evakueringsskola var underdimensionerad från början.
Idag kopplas ett nytt ställverk in för att säkra tillförseln i framtiden.
– Något har missats i relation till fastighetens storlek och de behov som verksamheten har, säger Lee Orberson på Sollentuna kommun.

Idag har elever och barn på Tegelhagens evakueringsskola fått lov att stanna hemma – i de fall där vårdnadshavare haft möjlighet.

Bakgrunden är ett problem med elförsörjningen som bland annat lett till att elever skickats hem för att det varit för kallt i lokalerna.

– Det är så att matningen av el till fastigheten inte har varit tillräcklig för de behov som finns, framför allt när det har varit kallt. Man har försökt lösa det här inom fastigheten, men det har inte varit tillräckligt, säger Lee Orberson, förvaltningschef på barn- och utbildningskontoret på Sollentuna kommun.

Igår installerade Sollentuna Energi ett nytt ställverk – vilket ska säkra elförsörjningen – och idag fortsätter arbetet med att ansluta det nya ställverket till fastigheten.

Varför blev det fel från början?

– Jag kan inte svara på varför matningen inte var tillräcklig, något har missats i relation till fastighetens storlek och de behov som verksamheten har – element, torkskåp, kök med mera. Det blir en viktig lärdom till kommande projekt, säger Lee Orberson.

Har arbetsmiljön för elever och lärare varit godtagbar under den här tiden?

– Det har varit hanterbart, men inte varit optimalt. Det är klart att det sliter på personal och elever, men även om inomhustemperaturerna inte har inte varit på den nivå vi vill att de ska vara har ingen farit illa, säger Lee Orberson.

Idag är lokalerna nere vid Edsviken stängda, eftersom arbetet innebär ett elavbrott. De elever och barn som inte stannar hemma är hänvisade till andra lokaler som Tegelhagens skola har.

– I den mån de kommer så ordnar man omsorg och undervisning, säger Lee Orberson

Imorgon, fredag, ska barackerna nere vid Edsviken ha full elförsörjnig igen.