Min lokala hjälte

Därför står nya gång-cykelvägen vid Spånga station still

Omledning av gc-bana
Omledningen är betydligt längre än den vanliga vägen.
Omledd gc-bana
Här får fotgängare och cyklister ta den branta backen upp.
Omledd gc-bana
Den branta sluttningen börjar bli hal av tallbarr.
Omledd gc-bana
Trångt bredvid förskolan.
Äldre personer, föräldrar med barnvagn och cyklister börjar tröttna på den långa och branta omledningen av gång- och cykelvägen kring Solhöjden. Många undrar om den nya vägen kommer att bli klar i tid.

I somras sprängdes det för fullt kring järnvägen inför bygget av Mälarbanan. Gång- och cykelvägen som gick längs med spåret vid stationen är sedan dess omledd och fotgängare och cyklister tvingas ta en lång omväg genom villaområdet uppe på Solhöjden.

Föräldrar med barnvagn och äldre med rollatorer har svårt att ta sig till centrum via de branta backarna. Även cyklister har problem med den stupande sluttningen som dessutom börjar bli hal av nedfallna tallbarr.

Den gamla gång- och cykelvägen ska flyttas i sidled för att ge plats åt de nya järnvägsspåren och ersättas med en bredare väg med en något mindre lutning. Men förbipasserande har den senaste tiden lagt märke till att arbetet med den nya vägen tycks ha stannat av. Trafikverket hann nämligen inte klart med sprängningarna under sommaren som de räknat med.

– Man kan bara spränga när järnvägen är avstängd, och det tog längre tid än man hade väntat sig. Kvaliteten på berget krävde att man gjorde fler men mindre sprängningar, säger Maria Taylor, kommunikationsansvarig för Trafikverkets projekt Mälarbanan.

Arbetet med den nya vägen kommer att återupptas senare i oktober.

– I oktober fraktar vi bort de schaktmassor som sprängdes bort tidigare och sedan görs de resterande sprängningarna under höstavstängningen av järnvägen vecka 44, säger Maria Taylor.

Trots att sprängarbetet dragit ut på tiden räknar Trafikverket med att följa tidsplanen och den nya gång- och cykelvägen ska stå klart till årsskiftet som planerat.