Därför tas inte allt klotter bort

Daniel Gustafsson och Arion Chryssafis (M) visar en av Vattenfalls nedklottrade elcentraler i Solna centrum.
Daniel Gustafsson och Arion Chryssafis (M) visar en av Vattenfalls nedklottrade elcentraler i Solna centrum.
Solna stads klottersanerare jobbar för högtryck med att ta bort klotter. Men mycket klotter sitter också kvar vilket gör att många Solnabor reagerar.

– Det är tråkigt när folk klagar fastän man gör sitt bästa, säger klottersaneraren Daniel Gustafsson.

Klotter är ett ökande problem. År 2005 anmäldes 99 fall av klotter, som inte riktas mot kollektivtrafiken, i Solna. 2015 hade siffran stigit till 464 anmälningar – en ökning med nästan 500 procent.

Solna stad införde nyss en ny klotterpolicy och har dubblerat antalet personer som arbetar med klottersanering.

Idag arbetar två arbetslag med åtta anställda och två arbetsledare på fulltid med klottersanering.

– Vi har mycket att göra. Det dyker alltid upp mer. Det kan dyka upp nytt klotter på en vägg som man samma dag tvättat, säger Daniel Gustafsson, klottersanerare på Solna stad.

Men allt klotter som misspryder stan kan man inte ta bort.

– Vi tar bort allt klotter på byggnader som staden sköter. Men det här klottret är sådant som vi inte kan ta bort, eftersom det är Vattenfall som äger byggnaden, säger Daniel Gustafsson och pekar på den nedklottrade transformatorstationen vid busstorget i Solna centrum.

Till skillnad från staden, som har en policy på att felanmält klotter ska bort inom tre dygn, så är andra fastighetsägare slappare, menar Arion Chryssafis (M), ordförande i socialnämnden.

– Vi jobbar med att diskutera med Vattenfall och andra för att de ska bli bättre på att sanera. De kan inte bara strunta i det.

Förutom Vattenfall, som har ett 20-tal större transformatorstationer och elcentraler i Solna, uppstår ofta också problem när klotter rapporteras på byggnader som tillhör Trafikverket och SL.

– Vi får massor av kritik för att klottret får sitta kvar, men det är inte vi som äger dessa och då kan vi inte heller sanera, säger Daniel Gustafsson.

Mest nedklottrat är det i Huvudsta och kring Solna centrum, medan Arenastaden klarar sig relativt bra, menar han.

Förra året landade stadens totala nota för klottersanering på 1,8 miljoner kronor. I år har man tagit höjd och har budgeterat för 3,2 miljoner kronor.

Lokaltidningen Mitt i har sökt Vattenfall.