Därför vill landstinget stänga stationen

Lena Palm Östman
Lena Palm Östman
Lena Palm Östman är en av dem som använder Bråvallavägen station och vill ha den kvar. Nu vill hon organisera protester mot förslaget.

För några veckor sedan föreslog landstinget att Roslagsbananas station vid Bråvallavägen skulle läggas ned. Beskedet väckte bestörtning hos boende i området kring stationen och många ifrågasatte beslutet på sociala medier.

Från landstingets sida menar man dock att en majoritet kommer att tjäna på att stationen läggs ned.

– Vi vet att ett genomförande av förslaget kommer att drabba vissa resenärer mer negativt men för de allra flesta finns andra smidiga alternativ. För oss så handlar det om att få en så bra kollektivtrafik för så många som möjligt med de resurser vi har, säger Hanna Wilkinson, presstalesperson för landstingets trafikförvaltning.

Det huvudsakliga skälet till att man vill lägga ned stationen är att resorna skulle gå snabbare om tågen inte behöver stanna där.

– Ett genomförande av förslaget skulle förkorta restiderna för 8 000 resenärer varje dag, säger Hanna Wilkinson.

Hur stora tidsvinster handlar det om?

– Det handlar om någon minut för de 8 000 jag nämnde. Dessutom skapar uteblivna uppehåll vid stationen en tidslucka mellan tågen som används för att jämna ut trafikflödet på sträckan. Därmed ökar banans robusthet mot störningar och punktligheten förbättras. Bättre punktlighet och robusthet gynnar samtliga resenärer på alla bangrenar eftersom trafiken ingår i ett och samma system, säger Hanna Wilkinson.

Ett annat skäl till att lägga ned stationen som framhålls av landstinget är att sträckan vid Bråvallavägen ofta drabbas av lövhalka vilket leder till förseningar. Om stationen läggs ned skulle antalet störningar på sträckan därmed minska menar man.

I nuläget används stationen av ungefär 200 personer dagligen. Enligt Hanna Wilkinson är det för få för att motivera att stationen ska få finnas kvar.

– Som förvaltning har vi ett ansvar för att se över vårt trafikutbud och genomföra effektiviseringar eftersom vi har ett samhällsuppdrag och är finansierade till hälften av skattemedel. Ett antal studier visar också att stationen Bråvallavägen trafikeras av relativt få resenärer vilket gör att en majoritet resenärer får ta del av en förbättring, säger Hanna Wilkinson.

Siffror till Mitt i visar dock att det är flera stationer på Roslagsbanan som används ännu färre passagerare än Bråvallavägen. Molnby har till exempel bara 50 påstigande per dygn medan Frösunda har 60. Andra stationer, som Kårsta, Altorp och Lahäll har 200 påstigande per dygn precis som Bråvallavägen.

Finns det risk att andra stationer med lågt resandeunderlag föreslås läggas ner i framtiden?

– För närvarande finns inga konkreta förslag på nedläggningar till tidtabellsskiftet 2017. I framtiden kan vi dock inte garantera att liknande diskussioner inte uppstår, säger Hanna Wilkinson.

Fakta

Stationer med minst antal påstigande

Molnby: 50 påstigande per dygn.

Frösunda: 60 påstigande per dygn.

Kårsta: 200 påstigande per dygn.

Täljö: 100 påstigande per dygn.

Altorp: 200 påstigande per dygn.

Lahäll: 200 påstigande per dygn.

Bråvallavägen: 200 påstigande per dygn.

Källa: Landstinget

Hon slåss för stationen

Lena Palm Östman är en av de drygt 200 personer som använder Bråvallavägen station dagligen. När hon fick höra talas om landstingets förslag blev hon upprörd och skrev en insändare i Mitt i där hon tog stationen i försvar.

– Det är många som hör av sig och håller med, säger Lena Palm Östman.

Utöver att skriva en insändare har hon hört av sig till både kommunen och landstinget med sina åsikter. Och Lena Palm Östman tänker inte stanna där. Hon håller på att ta kontakt med andra Danderydsbor som också vill ha kvar stationen för att organisera en protestlista.

Lena Palm Östman tycker det är orättvist att just Bråvallavägen station riskerar nedläggning, det finns ju stationer i andra kommuner som heller inte används av särskilt många.

– De kanske tror att alla bara kör bil och att vi inte behöver några stationer bara för att vi bor i Danderyd, men så är det inte. Det är alltid någon som går av eller på här, säger hon.

Lena Palm Östman ifrågasätter att de tidsvinster som kan göras på att lägga ned stationen verkligen väger tyngre än de boendes behov av kollektivtrafik. Så mycket kan landstinget inte tjäna på att lägga ned stationen menar hon.

– Vi ber dem inte att bygga en ny station, vi ber dem bara att stanna där någon gång ibland.