Därför ökade viltolyckorna kraftigt 2017

Ökad trafik och exploatering kan vara förklaringar till att vilt upplevs som olägenhet
Ökad trafik och exploatering kan vara förklaringar till att vilt upplevs som olägenhet
Viltolyckorna i Nacka ökade med 30 procent 2017.
Förklaringarna enligt viltvårdarna är flera, bland annat ökad trafik och exploatering.
Inget rovdjur har dock rört sig i kommunen, åtminstone inget som kunnat bekräftas.

I Nacka inträffade 140 viltolyckor i fjol, en ökning med 30 procent, enligt viltvårdare.

Förklaringarna som anges är flera: ökad biltrafik, bristande viltstängsel vid motorvägen Värmdöleden, och att stora markområden har exploaterats vilket gjort att vilt söker sig till villaträdgårdar

Viltvårdare har även fått rycka ut vid ett otal tillfällen för att avliva vilt som av olika orsaker ställt till för stor skada eller annan olägenhet.

Mitt i har tidigare i vinter skrivit om en kraftigt ökad bäverstam vilket gjort att länsstyrelsen gett tillstånd till jakt med fällor. Under 2017 sköts 13 bävrar, fyra bävrar trafikdödades.

Även grävling har fått viltvårdare att rycka ut. Enbart ett av de fem jaktlag som finns i Nacka, avlivade åtta grävlingar i fjol. Elva grävlingar trafikdödades.

Inga större rovdjur uppehöll sig i Nacka under 2017, åtminstone inte som viltvårdare med säkerhet kunnat konstateras.

Inte heller länsstyrelsen har kunnat bekräfta om exempelvis varg rört sig i kommunen.

– Det har kommit in lite rapporter, inget som kvalitetssäkrats, säger Arne Söderberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen.

För närvarande pågår en insamling av vargspillning, vilket Mitt i tidigare skrivit om. Länsstyrelsen har fått in spillningsprover, då från Värmdö, men ingen spillning har varit från varg.

– Inget som vi kunnat bekräfta, vi är tacksamma över fortsatta rapporter, spillningsprover och fotografier, säger Arne Söderberg.

Fram till i dag onsdag hade länsstyrelsen fått in fyra spillningsprover från Värmdö, från det som anmälarna gissat är från varg. I två fall, spillningsprover som lämnades in i slutet av december, har länsstyrelsen kunnat konstaterar att det handlad om spillning från rödräv. I de två andra fallen, som lämnades in i början av januari, finns ännu ingen dna-analys.

Länsstyrelsen genomför för närvarande en aktiv sökning efter varg i hela länet. Bristen på snö försvårar dock sökandet. I länet har det enligt länsstyrelsen endast varit spårsnö vid två tillfällen sedan inventeringen drog i gång 12 oktober. Varginventeringen pågår fram till sista mars.