Dataföretag kan ta över gasklocka

Hjorthagen Internetleverantören Bahnhof vill göra om en av gasklockorna i Hjorthagen till ett datacentrum. Företaget skulle bli byggherre och ta fram lokaler åt ett stort amerikanskt datorföretag som vill etablera sig i Europa.

Leverantören har även föreslagit att bygga ett centrum ovanpå Fortums värmeverk i Ropsten. Bahnhof ska redan ha etablerat ett samarbete med energiföretaget och meningen är att all överskottsvärme ska används för att värma upp Stockholm.

Enligt Bahnhofs vd är staden positiv, men att allt beror på huruvida den amerikanska datorjätten faktiskt blir en kund, skriver tidningen Computer Sweden.