Datorer till barnen fick fler att läsa

En satsning på surf­plattor till eleverna har lett till bättre skolresultat, mindre skadegörelse och halverade kostnader för kopiering.

– Vi ser yngre barn som läser mera, säger Bällstabergsskolans rektor Bo Östenius.

I april visade Skolinspektionens granskning av Vallentunas kommunala grundskolor att långt från alla elever når kunskaps­målen. Var femte elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen.

Framför allt är det pojkarna som har problem – nästan var tredje slutade nian utan att ha nått kunskapskraven i samtliga ämnen.

Men på Bällstabergsskolan verkar det nu som att man har lyckats vända trenden. I våras noterades skolans högsta genomsnittliga meritvärde någonsin. Enligt skolans rektor stavas en viktig framgångsfaktor: bärbara pekdatorer till alla.

– De barn som får lära sig skriva på ett tangentbord först, skriver mycket bättre när de börjar med penna och papper i tvåan, säger Bo Östenius rektor.

Han förklarar att finmotoriken inte är tillräckligt utvecklad för att skriva för hand i nollan och ettan, särskilt inte bland pojkar, vilket gör att många tappar lusten.

– Vi kan direkt se att pojkar gör mycket bättre resultat nu, säger han.

Skolan leasar just nu 648 surfplattor – en per elev. Och eleverna får ta med sig dem hem.

– Om vi tittar på en tioårings vakna liv, så spenderar den ungefär 15 procent i skolan. Resten av tiden är minst lika viktig, säger Bo Östenius.

Enligt honom har surfplattorna delvis betalat sig själva. Skolan har bland annat kunnat spara in en vaktmästartjänst som tidigare till stor del sysselsattes med att hålla efter datorerna. Skadegörelsen på skolan har minskat markant. Kopieringskostnaderna har halverats, liksom läromedelsbudgeten.

Kritiker menar att elever får sämre läsförståelse om böcker ersätts med datorer. Hur har det gått hos er?

– Fråga vårt bibliotek. Vi ser yngre barn som läser mera, mycket tack vare att man gör det i ett roligt media. Vår bestämda uppfattning är att läsförståelsen har blivit bättre, säger Bo Östenius.

Vi kan direkt se att pojkar gör mycket bättre resultat nu.Bo Östenius, rektor