De äldre hinns inte med

Attendo riskerar att inte få sitt avtal med kommunen för driften av Vårdbo förlängt.
Attendo riskerar att inte få sitt avtal med kommunen för driften av Vårdbo förlängt.
Stressad personal, och äldre som inte känner sig ordentligt omhändertagna.

Attendo Vårdbo i Vallentuna har allvarliga brister, visar en granskning.

Nu kan vårdföretaget förlora sitt avtal med kommunen.

Det var i början av september som kommunen, inför en eventuell förlängning av avtalet, granskade vårdboendets verksamhet. Efter klagomål och samtal med boende, anhöriga och personal, visade det sig att Attendos Vårdbo brister på flera punkter.

Brister som, enligt kommunen, i det stora hela grundar sig på att äldreboendet har för lite och outbildad personal.

Granskningen visar att de äldre knappt får komma ut och känner sig understimulerade. Hygien och städning sköts dåligt och personalen består till stora delar av outbildade vikarier.

– Det får inte gå till på det sättet, säger socialnämndens ordförande Gunnel Orselius-Dahl (FP).

Sedan 2004 har Attendo Care AB drivit Vårdbo på uppdrag av kommunen. På äldreboendet finns 32 platser, indelade i fyra avdelningar varav tre är för personer med demenssjukdom. Dagtid arbetar två personer på varje avdelning. Vid raster och på kvällar är det bara en personal. På kvällen ska även två personer vara tillgängliga om hjälp behövs på avdelningarna.

– Det är inte rimligt att två personer ska utföra allt som krävs för åtta personer. Mängden ensamarbete ifrågasätter jag också starkt, säger Gunnel Orselius-Dahl.

Men Attendo håller inte med.

– Vi följer vårt avtal med kommunen. Det handlar inte om att det är för lite personal, utan om hur vi planerar tiden. Men vi ska titta igenom varje enskild persons behov och visar det sig ändå att vi inte kan uppfylla vad vi lovat, kommer vi att öka bemanningen, säger Charlotte Dimming, pressansvarig vid Attendo Care.

Vårdbolaget riskerar att inte få förlänga sitt avtal. Vad som skulle hända med de gamla då, är oklart enligt Gunnel Orselius-Dahl.

Nu måste Attendo visa att de kan rätta till felen. Den 30 oktober ska socialnämnden besluta om Attendos framtid i Vallentuna. Även om de väljer att inte förlänga avtalet kommer Attendo att driva sin verksamhet på Vårdbo i ytterligare ett år enligt nuvarande avtal.

Oppositionsrådet Jaana Tilles (S) menar att risken med privata vårdbolag är att de inte granskar sin egen verksamhet såsom den kommunala vården gör. De är beroende av att visa upp en bra sida eftersom kritiken kan leda till att företaget förlorar sitt avtal, menar hon.

– Jag är inte emot att Attendo driver verksamheten. Men för att det ska fungera måste de själva vilja se till att de har den kompetens som krävs, vilket det ju nu visar sig att de inte verkar göra. Om kommunen väljer att förlänga avtalet, är det deras ansvar att se till att Attendos verksamhet fungerar, säger hon.

Tjänstemännen på socialförvaltningen föreslår att kommunen inte ska förlänga sitt avtal med Attendo.

” Vi följer vårt avtal med kommunen. Charlotte Dimming pressansvarig attendo

Fakta

Få aktiviteter och får sällan komma ut

Dålig skötsel av hygien och städning.

De äldre får sällan komma ut, få aktiviteter genomförs och de känner sig ostimulerade.

Egen tid med en personal minst två timmar per månad, lovar Attendo. Men det sker sällan.

Många outbildade vikarier arbetar i verksamheten. På en av demensavdelningarna finns bara två ordinarie personal.

För liten personalstyrka, för mycket ensamarbete.

Källa: Kommunens granskning