De belyser romernas situation

Under de fyra år som Robert Jelinek och Judit Benedek arbetat med projektet ”SOS – Romer” har det högerextrema partiet Jobbik vunnit mark i Ungern. ”Vi fick flytta premiären från Szendrölád till Budapest på grund av läget i landet”, säger Judit Benedek.
Under de fyra år som Robert Jelinek och Judit Benedek arbetat med projektet ”SOS – Romer” har det högerextrema partiet Jobbik vunnit mark i Ungern. ”Vi fick flytta premiären från Szendrölád till Budapest på grund av läget i landet”, säger Judit Benedek.
Med teater, film, föreläsningar och musik bjuder Teater De Vill på Pipersgatan in till romsk kulturfestival.

2012 är det romska kulturåret, och i samband med festivalen presenteras även teaterprojektet ”SOS – Romer”, som belyser unga romers situation i Europa.

Romernas historia i Sverige är 500 år gammal. 1512 kom de första romerna till Sverige och i år firas Romska kulturåret i Sverige för att belysa den romska kulturen – men även för att sätta fokus på romernas situation i Sverige och Europa, då och nu.

På Kungsholmen innebär jubileet festival i teater De Villes lokaler på Pipersgatan 4 mellan den 30 november och 1 december. Bakom festivalen står teaterns konstnärliga ledare Robert Jelinek och regissören och skådespelaren Judit Benedek, som tillsammans arbetat med projektet ”SOS – Romer” sedan 2008.

– Jag är född i Ungern och kom till Sverige som barn. Som vuxen började jag jobba som regissör i Ungern och någonstans i mitten av 2000-talet förvärrades romernas situation väsentligt i landet. Jag ville göra något och pratade med Kolibriteatern i Budapest om att undersöka likheter och oliketer för romer i Sverige och Ungern, berättar Judit Benedek.

Hon kontaktade Robert Jelinek och tillsammans reste de 2009 till den romska byn Szendrölád, där samtal med barn och ungdomar mynnade ut i pjäsen ”En europeisk berättelse”. Den sattes upp i Ungern och spelades under två år i hela landet. Pjäsen är skriven av Robert Jelinek och tar upp situationen för romer i Ungern utifrån två bröders perspektiv.

– Arbetsnamnet på pjäsen var ”Vid vägs ände”. När vi var i Ungern var det oerhört tydligt var romerna bodde: Där slutade asfalten, där slutade elen. När vi kom dit igen 2010 var det översvämning och den här byn hade inte fått någon hjälp alls, berättar Robert Jelinek.

Projektets andra ben är den svenska pjäsen ”Djésa”, som skrivits av Judit Benedek och regisserats av Robert Jelinek.

– Det är en mellanstadiepjäs som tar upp den svenska vinkeln. Det är inte samma sak som i Ungern, men isoleringen är likadan. Egentligen handlar det om att vara utanför, säger Robert Jelinek.

Under den romska kulturfestivalen kommer pjäsen ”Djésa” att spelas upp. Skådespelarna från Ungern kommer att närvara och en inspelad version av pjäsen ”En eurpopeisk berättelse” visas.

Efteråt blir det diskussioner och samtal kring romsk kultur, och om romernas situation i respektive land.

– Vi ger möjlighet att möta det här projektet från början till slut, tillsammans med romsk musik, mat och utställningar. Festivalen bjuder in alla som är nyfikna till att tala romsk kultur. Vi redovisar ett projekt som vi har hållit på med i fyra år – men vi redovisar det med ett frågetecken inför framtiden, säger Judit Benedek.

Där romerna bodde slutade asfalten och elen.Robert jelinek

Fakta

Har fått Stig Dagerman-priset

Pjäsen ”Djésa” spelas den 30 november och 1 december med anledning av det Romska kulturåret. I samband med festivalen avslutas även det fyra år långa projektet ”SOS – Romer”.

Projektet fick Stig Dagermanpriset 2011 med motiveringen att projektet valt att ”konstnärligt och socialt konfrontera den medvetna flykten från politiskt ansvar inför den mest skyddslösa gruppen i dagens europa: barn med romskt ursprung”.