De bor som väljarna – men tjänar mer

Kennet Bergh (M) och Nujin Alacabek Darwich (V) är båda överens om att representativitet är viktigt.
Kennet Bergh (M) och Nujin Alacabek Darwich (V) är båda överens om att representativitet är viktigt.
Nästa vecka är det demokratidagar i Huddinge.

Mitt i passade på att ta tempen på lokaldemokratin.

Expertisen plussar för att politikerna bor där väljarna bor, men ett minus är att de tjänar betydligt bättre.

I kommunfullmäktige beslutar de folkvalda om politiska frågor som berör medborgarna.

Lokaltidningen Mitt i har granskat hur väl fullmäktiges sammansättning stämmer överens med Huddingeborna i övrigt.

– Representativitet i politiken är viktigt. Det är en matematisk relation som visar hur väl politikerna speglar väljarna, säger David Karlsson, demokratiforskare och docent i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet.

Kennet Bergh är ledamot för Moderaterna, bor i området Stuvsta-Snättringe och är 52 år gammal.

Nujin Alacabek Darwich är ledamot för Vänsterpartiet, bor i Visättra och är 35 år gammal. Båda är överens om att representativitet i kommunfullmäktige är viktigt.

– Det finns en utmaning för alla partier att attrahera personer med olika bakgrund och att bredda sin rekryteringsbas, säger Kennet Bergh.

Nujin Alacabek Darwich reagerar främst på antalet utrikesfödda kvinnor som är med i fullmäktige. I Huddinge har drygt 12 procent av ledamöterna utländsk härkomst.

– Det är särskilt svårt för kvinnor med småbarn hemma att engagera sig politiskt, men kombinationen kvinna och utlandsfödd är väldigt underrepresenterad. Dessutom finns det ytterligare en spärr för utrikesföda i att de måste sätta sig in det som för många kan upplevas som krånglig och byråkratiskt språkbruk, men även hur kommunpolitiken fungerar i detaljnivå, säger hon.

Politikernas medelinkomst är ungefär dubbelt så hög som för medborgarna i Huddinge.

Politikernas medelinkomst är drygt 65 procent högre än för medborgarna i Huddinge.

– Om vi tittar på viktiga politiska poster vill i alla fall jag ha personer som är duktiga och kunniga. Det är oerhört väsentligt att det är folk som kan driva igenom saker, då kanske det inte blir en fullständig social representation. Utan då kan det bli en större andel personer med högreutbildning och driv, säger Kennet Bergh.

Nujin Alacabek Darwich är inne på ett lite annat spår.

– Det ska inte vara lättare att vara politiker för en höginkomsttagare än för någon annan om vi ska få en så bred representation som möjligt i kommunfullmäktige. Det är viktigt att den politiska representationen återspeglar samhället på ett bra och rättvist sätt.

Hon anser också att det måste bli enklare för kvinnor och småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt.

– Vi behöver bli bättre på att stödja och hitta flexibla lösningar för den gruppen, då det ofta handlar om att offra både kvällar och helger, säger hon.

Fakta

Politikerna: Platserna i kommunfullmäktige innehas till 56,8 procent av män och 43,2 procent kvinnor.

Huddingeborna: 50,35 procent av befolkningen är män, 49,65 ­procent kvinnor.

Experten: ”Könsrepresentativiteten i Huddinge är ganska genomsnittlig om man jämför med resten av Sveriges kommuner. Det är svårt att belägga att skillnader i könsrepresentativitet på några procent upp eller ner påverkar politikens utfall.”

Fakta

Politikerna: Genomsnittsåldern är 46 år, största åldersgruppen är 50–60 år.

Huddingeborna: 37 år i snitt.

Experten: ”Det är normalt, det som har hänt är att politikerna blivit äldre. Det kan spela roll då de största verksamheterna – skola och omsorg – riktar sig främst mot olika åldersgrupper. Politiker från olika generationer kan ha olika värderingar.”

Fakta

Politikerna: Medelinkomst 439 264 kronor senaste inkomståret.

Huddingeborna: 267 223 kronor om året.

Experten: ”Kön har sakta närmat sig representativiteten och utlandsfödda i politiken har också ökat. Men socioekonomisk ställning går åt helt fel håll. Högutbildade och höginkomsttagare är generellt sett mer överrepresenterade, det vi kallar professionaliseringen av politiken.”

Fakta

Politikerna: Flest bor i Sjödalen-Fullersta, Stuvsta-Snättringe och Skogås.

Huddingeborna: Flest bor i Sjödalen-Fullersta, Stuvsta, Snättringe och Flemingsberg.

Experten: ”Statistiken för representativitet mellan orter i kommunen ser väldigt bra ut – nästan perfektion.”