De dominerar i trafiken i innerstan

En man som arbetspendlar, skjutsar folk eller kör i tjänsten.

Det är den typiska innerstadsbilisten på vardagar, enligt en ny rapport.

Tre fjärdedelar av fordonen som kör i innerstan på vardagar är personbilar och av dem är 40 procent registrerade på juridisk person. Två tredjedelar av bilisterna är män och de vanligaste ärendena är resor från och till arbetet, skjutsa annan person och tjänsteresor.

Det framgår i den nya rapporten om vem som kör i Stockholms innerstad på vardagar. Utredningen, som gjorts av Trivector på uppdrag av miljö- och hälsovårdsförvaltningen, har tittat på bland annat trängselskatteportaler, p-tillstånd och en tidigare gjord resvaneundersökning. Utredningens mål är att få kunskap om vilka branscher som dominerar i trafiken och påverka dem i deras drivmedelsval.

Men rapporten når inte ända fram till svaret på frågan om vem som kör mest i innerstaden på vardagarna, enligt miljöförvaltningen. Underlaget saknar bland annat information om vissa bilar som registrerats för trängselskatt och det framgår inte vem som kör hyrda fordon.

Därför vill miljöförvaltningen fördjupa undersökningen för att ta reda på hur stor andel av personbilarna och de lätta lastbilarna som egentligen utgörs av yrkestrafik och vilka branscher som dominerar.