De efterlyser fler poliser

Gun Johansson, Katriina Numminen, Yvonne Rundqvist, Håkan och Bernice känner sig otrygga i sina hemkvarter och efterlyser fler poliser i Rissne.
Gun Johansson, Katriina Numminen, Yvonne Rundqvist, Håkan och Bernice känner sig otrygga i sina hemkvarter och efterlyser fler poliser i Rissne.
Personrån, knarkhandel och en dödsskjutning i oktober – men knappt någon polis i sikte. Flera Rissnebor känner sig otrygga.

Nu ska de själva få ­hjälpa till att vända ­trenden.

2010 invigdes poliskontoret i Rissne. Sex poliser skulle göra stadsdelen tryggare och bygga relationer med ungdomarna i området.

2012 stängde kontoret. Nu tycker flera som bor i området att stadsdelen blivit otrygg.

– Droger säljs öppet på gatan. Vi är flera som ringt polisen men om de ens kommer tar det lång tid och de som säljer har redan åkt iväg, säger Katriina Numminen.

På ett år har 58 narkotikabrott anmälts i Rissne, men enligt polisen är mörkertalet enormt. De boende pekar ut Lavettvägen och Valkyriavägen som ”hot spots” för försäljningen. Nu efterlyser grannarna polisnärvaro.

– Det känns inte tryggt att gå ut själv på kvällen. Vi behöver poliser här, varje dag egentligen. Uniformerad polis inger en slags respekt som gör att det känns tryggare för oss som bor här, säger Yvonne Rundqvist.

De får medhåll av Sundbybergs kommunalråd Jonas Nygren (S).

– Vi är jättemissnöjda med hur polisen prioriterat. Vi gjorde en överenskommelse om att de skulle vara i Rissne, men det har de inte varit. Jag har bjudit in länspolismästaren som kommer till Sundbyberg om två veckor. Då kommer vi att vara väldigt tydliga med vår synpunkt, säger han.

Närpolisen har två personer i yttre tjänst som åker runt i Sundbybergs stadsdelar. När det gäller droghandel är det västerorts narkotikasektion som spanar och gör gripanden. Sektionschefen Stefan Edin är medveten om att det säljs droger i Rissne.

– Ja, men det är inte unikt för Rissne. Vi måste lägga mest tid där det gör mest samhällseffekt. Den senaste tiden har det varit framförallt varit i Hässelby, säger han.

Han uppmanar ändå Rissneborna att anmäla misstänkt försäljning.

– Även om man kan uppleva frustration över att vi inte kommer direkt kan samtalet vara det vi behöver för ett gripande, säger han.

Utöver att försöka få bemanning till poliskontoret i Rissne sjösätter Sundbybergs stad just nu en ny, stor insats efter ett beslut förra veckan.

Tio punkter ska tas fram de kommande tre månaderna i projektet ”Medborgardialog Rissne” inspirerat av projektet Park Lek i Hallonbergen. Invånarna själva ska bidra med konkreta förslag som kan genomföras i Rissne.

– Det kan vara till exempel en aktivitetsgård för ungdomar, en kaffestuga för pensionärer, eller att sysselsätta arbetslösa, säger Jonas Nygren.

Projektet ska göra Rissne tryggare.

– Det har vi sett i Hallonbergen. När invånarna går från att vara arga till att engagera sig och lösa problem blir det tryggare, säger han.

Fakta

Så ska Rissne bli tryggare

”Medborgardialog Rissne” pågår i 2-3 månader. Projektet vill ge unga goda uppväxtvillkor, skapa bra boendemiljö och öka medborgarnas inflytande.

Tio åtgärder ska genomföras och checkas av under 2014. Rissnebor bestämmer vilka i samråd med kommunen, polisen, föreningar och företag.

Förslagen samlas in genom forum, enkäter och besök på skolor, i föreningar och fritidsgårdar.

I november görs en trygghetsmätning i Sundbyberg.

Belysningen i Rissne ska också förbättras.

Källa: Sundbybergs stad