ANNONS

De får hjälp – från Vasastan

I en källare vid S:t Eriksplan arbetar Tanja Küller och fem andra kvinnor för att en skola och ett barnhem ska byggas till föräldralösa barn i Tanzania. Nu vill de få fler Vasastadsbor med sig i projektet.

– Det är enkelt och prestigelöst.
ANNONS

Utanför staden Arusha i norra Tanzania driver en inhemsk kvinna ett hem för 15 barn som alla förlorat sina föräldrar, ofta på grund av hiv.

Hundratalsmil norrut, i Atlasområdet vid St: Eriksplan, samlas med jämna mellanrum sex unga kvinnor som startat insamlingsstiftelsen Econef. Tanken är att de ska hjälpa barnen som både behöver ett större hus att bo i och en skola att gå till.

Samarbetet över världsdelarna tog form för tre år sedan när Charlotte Lindqvist, Econefs grundare, besökte barnhemmet.

Just nu är hon och flera andra engagerade nere i Tanzania igen för att se hur arbetet fortgår.

– De åkte ner för att träffa vatteningenjörer, nätverka och hitta folk som kan bygga husen, säger Tanja Küller, projektansvarig vid Econef.

Den lokala förankringen är viktig. Målet är att barnhemmet ska bli självförsörjande på sikt. Det finns planer på både djurhållning och jordbruk som ska göra centret fritt från bidragsberoende.

Men för att nå dit behövs 2,5 miljoner kronor. Med tillräckligt många månadsgivare skulle husen kunna stå klara inom fyra och ett halvt år, berättar Tanja Küller.

– Vi håller på att köpa loss marken som vi ska bygga på nu. Det här är ett konkret arbete där man ser snabba resultat. Jag är så fascinerad av vad vi har kunnat göra, säger hon.

Det är en av anledningarna till att Tanja Küller har engagera sig i Econef, ett ”genomskinligt” biståndsprojekt där hon menar att hon kan vara säker på att pengarna används på rätt sätt. På hemsidan ska alla kunna se stiftelsens budget och utgifter.

ANNONS

Hon tror att turbulensen kring större hjälporganisationer som Röda Korset där pengar förskingrats har gjort att många unga dras till andra typer av biståndsprojekt.

– Dessutom har långsiktighet ofta saknats vid biståndsarbeten. För oss är det viktigt att vi inte tror att vi ska rädda byn och sedan faller allt när vi drar därifrån, säger Tanja Küller.

Hon är själv Vasastadsbo och hoppas att ännu fler i stadsdelen ska komma förbi Econefs lokal på Vulcanusgatan på någon av de after work-träffar som ordnas en gång i månaden. I dag är ett trettiotal personer engagerade i nätverket.

– På träffarna berättar vi mer om vad vi gör. Och det finns alltid saker man kan göra. Jag hoppas att folk ska känna att det är enkelt att engagera sig.

”Utbildning är helt fundamental” säger Tanja Küller i Econef, som bland annat ska bygga en skola åt föräldralösa barn i norra Tanzania.

Tanja Küller, en av de sex kvinnor som driver Econef.

Fakta

Så hjälper Econef barnen i Tanzania

Ett barnhem och en skola ska byggas i norra Tanzania. Centret ska bli självförsörjande med eget jordbruk och djurhållning. Husen ska rustas med solcellspaneler och regnvatten ska tas till vara. Byggnationen utgår från lokala material och byggnadstradition. På sikt ska centret klara sig utan bidrag.

Vill du veta mer? Besök Econef den 24 februari på Vulcanusgatan 15. Eller läs mer på www.econef.org