De firade FN-dagen och har fått nya kompisar i Uganda

fn-dagen-enskedesolan
Fjärdeklassarna på Enskede skola pantade burkar och samlade pengar till elever i Uganda.
Enskede skola firade FN-dagen genom att städa skolgården, panta burkar och skriva brev till sina nya komissar på en skola i Uganda.
– Eleverna tycker att det är vådligt spännande och vill verkligen känna att de kan hjälpa till, säger läraren Krstina Holmgren.

Idag, måndagen den 24 oktober, är det FN-dagen. Det firade eleverna i årskurs fyra på Enskede skola genom att städa skolgården, panta burkar och skriva brev till sina nya kompisar i Uganda. Enskede skola har nämligen en systerskola i Uganda.

Aktiviteterna genomfördes tillsammans med Dana Simovic som startat ett skolprojekt i Uganda. 

– Vi kände att vi ville göra något större på FN-dagen och när jag kom i kontakt med Dana och hennes organisation och arbete passade det otroligt bra, säger läraren Kristina Holmgren.

Sedan några år tillbaka driver Dana Simovic den ideella förenings Developing a new Africa där åtta skolor i Uganda är involverade. Barnen lär sig om vikten av sanitet, av att hålla rent på skolgården och hållbar utveckling. De odlar dessutom på skolområdet.

– Därför fick barnen på Enskedeskolan städa skolgården idag, så att de gjorde samma sak. Dessutom pantade de burkar och skickar pengarna de får in till skolbarnen i Uganda så att de kan köpa vattenkannor och vad de vill till sina odlingsprogram, säger Dana Simovic.

Hon berättade även om skolorna i Uganda för eleverna på Enskedeskolan.

– De kom undrade om barnen i Ugnada har rent vatten, om deras odlingar och hur de lever, säger Dana Simovic.

Eleverna skrev också brev på engelska till eleverna på en skola i Uganda.

– De berättade vad de tycker om att göra på fritiden och sedan ska de skriva tillbaka till oss. Vi har sått ett frö idag och börjat bygga en bro mellan skolan i Uganda och Enskedeskolan, säger Kristina Holmgren.