Pengar söks för utsatta kvinnor

Rinkeby-Kista Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning ska söka mer projektmedel för att utveckla stödet till kvinnor som utsätts för våld inom relationen. Det beslutades på stadsdelsnämndens senaste möte.

Sedan tidigare har pengar beviljats under hösten 2012 för samma projekt.

Projektet är till för att kvinnor som bor på skyddade boenden ska få bättre stöd med at ta sig vidare ut i samhället.