ANNONS

De flesta vill se nya bostäder utanför stan

ANNONS

Bostad Tre av fyra stockholmare anser att det borde byggas mer bostäder, enligt en ny undersökning som företaget Bergsäker har beställt.

”Högre och tätare”, svarar nästan hälften när de får frågan hur man borde bygga för att möta bostadsbristen. Nästan lika många vill se mindre hus mer utspritt. Alternativet ”annat” väljer några procent.

Liksom Malmöbor och göteborgare tycker mer än hälften av stockholmarna att man borde bygga på obebyggd mark. Alternativet ”i stan” svarar en fjärdedel av stockholmarna.

Över 1 100 personer i Sverige deltog i undersökningen.

21

procent av kvinnliga studenter och 38 procent av manliga studenter i Sverige bor i studentbostad. Det konstaterar myndigheten Universitets- och högskolerådet i en ny undersökning.