De gräver i vårt förflutna

Denna vecka drar årets utgrävningar igång vid Broby bro.

Arkeologerna under­söker gravgårdens omgivningar i jakten på forntidens liv.

Nästa helg är det dags för runrikets dag.

Sommaren 1995 upptäckte arkeologer från Stockholms läns museum en hittills okänd begravningsplats från 1000-talet alldeles intill Jarlaättens runstenar i Broby bro.

Sedan dess har själva gravgården undersökts och sedan några år ligger fokus på området runt denna. Gravfältet är daterat till brytningen mellan vikingatid och medeltid, ungefär år 1000–1150.

– Gravgården är en tidig kristen gravplats för tidigt kristna individer, berättar arkeologen Lars Andersson som är ansvarig för utgrävningarna.

– Där fanns ingen kyrka. Men de gravar vi nu undersöker kommer från tiden precis innan. Den förkristna hedniska tiden.

Men han tror också att en del av de gravar som finns utanför gravgården kan vara kristna.

– Det är egentligen de intressantaste gravarna för de tyder på att det fanns ett urval för vilka som fick begravas på gravgården och vilka som inte fick det.

Arkeologerna tror att kristendomen infördes via lokala släkter som Jarlaätten. Runstenarna var kristna monument.

– Det här handlar förstås om makt, världslig makt. Kungamakten var kristen och ville man vara lojal med den kunde man inte fortsätta med hedniska blot.

En skillnad mellan de kristna gravarna och de hedniska är att kropparna är kremerade i de hedniska, så kallade brandgravar, medan de kristna är skelettgravar.

Det är tredje året i rad som utgrävningarna är en del av ett forskningsprojekt i samarbete mellan Stockholms läns museum och Stockholms universitet.

Lars Andersson gillar verkligen de här utgrävningarna.

– Det är roligt att arbeta med nya arkeologer och det här sättet att gräva är mycket lugnare och grundligare än det man gör inför ett bygge. Jag har grävt sedan 1990 och tiden man har på sig före ett bygge har blivit allt kortare.

Fakta

Tre chanser se utgrävningarna

De arkeologiska utgrävningarna vid Broby bro vill ge svar på flera frågor. Arkeologerna undersöker varför människor begravdes just där, hur gravgården har påverkat sin omgivning, vilka som anlade den och ur vilken social miljö gravgården är sprungen.

Utgrävningarna visas för allmänheten kl 14 den 13, 20 och 23 maj (Runrikets dag).