De har byggt sitt eget stall

Efter en över sju år lång kamp med bygglov och takkonstruktioner har drömmen blivit verklighet.

I lördags invigdes det nya stallet på Stensunda i Rotebro.

Som förbipasserande längs med Bollstanäsvägen är det lätt att tro att en ny herrgård blivit uppförd på Stensunda ridklubbs anläggning.

Men de tolv boende i den 440 kvadratmeter stora byggnaden har fyra ben, svans och mule.

– Det är verkligen jätteroligt att vi har gått i land med det här, säger Catrin Tufvesson som drivit ridanläggningen vid Norrvikens strand sedan 1990.

Men det märkvärdigaste med det hela, såsom Catrins mamma Agneta uttrycker det, är kanske inte det nya flotta stallet – utan att Catrin och hennes man Robert tagit tjänstledigt från sina jobb i över ett år och agerat byggherrar.

– Jag har varit arkitekt och projektledare, och min man har räknat och konstruerat. Vi fick läsa på ganska mycket, berättar Catrin.

Den största utmaningen var den komplicerade korsformade takkonstruktionen – och hur den skulle monteras.

De specialtillverkade takstolarna levererades som ett set med plocke-pinn där de tyngsta bjälkarna vägde 280 kilo.

I stället för att montera dem på plats, sex meter upp i luften, satte de ihop konstruktionen på marken och lyfte sedan upp den med en stor kran.

Själva bygget av det nya stallet började i maj förra året, men processen har pågått betydligt längre än så.

Redan 2007 började en kamp för att få in förslaget i kommunens översiktsplan, och 2009 bjöd de hem en busslast politiker på ett studiebesök.

– De skulle ta ställning till om det skulle få vara stall eller om det skulle byggas bostäder här. Men efter besöket röstade de enhälligt för att det skulle bli ett stall, minns Catrin.

I lördags var det invigning i stallet och de tolv hästarna tågade in och gjorde sig hemmastadda i sina nya boxar. Nu återstår att riva det gamla stallet som det nya ersätter.

Fakta

Har funnits i Rotsunda i 25 år

Stensunda ridklubb driver sedan 1990 en ridanläggning i Rotsunda, söder om Bollstanäsvägen vid Norrviken.

Marken arrenderas av Sollentuna kommun.

Klubben hur ut stallplatser och arrangerar även barnridning, familjedagar och andra aktiviteter.

Anläggningen består av ett större ridhus och två stallbyggnader. Ytterligare ett stall, som nu ersätts av det nya, ska rivas.