ANNONS

De här gatorna får sänkt hastighet

50 blir 40 km/h på flera Solnagator
ANNONS

Ett 20-tal gator får sänkt hastighet i Solna under hösten och vintern. Från mitten av november skyltar staden om för hastighetssänkningen.

– Sänkningen gör Solna mer invånarvänligt än genomfartsvänligt samtidigt som vi får en säkrare stadsmiljö, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

– Lägre hastighet minskar buller och utsläpp. Dessutom skapas en säkrare trafikmiljö för cyklister och fotgängare, avslutar Magnus Persson (C), ordförande i tekniska nämnden.

Arbetet beräknas vara klart under hösten och vintern 2016.

Fakta

Gatorna som får sänkt hastighet

Här sänks från 50 till 40 km/h

Råsundavägen, Gränsgatan, Tritonvägen, Ramp från Huvudstabron mot Storgatan, Storgatan mellan Tritonvägen och Huvudstagatan, Sundbybergsvägen, Huvudstagatan mellan Frösundaleden och Storgatan, Ekensbergsvägen från Sundbybergsgränsen till Gränsgatan, Kolonnvägen norr om Trafikplats Ritorp, Vallgatan, Frösundaviks allé, Barks väg, Solna kyrkväg öster om Prostvägen, Karolinska vägen, Ekelundsvägen mellan Ekelundsbron och Armégatan, Överjärva gårdsväg, Landsvägen mellan Tritonvägen samt Tritonvägen

Här sänks från 50 till 30 km/h

Björnstigen mellan Kungshamravägen och Barksväg, Björnstigen mellan ramp till Bergshamraleden och Gamla vägen.

Här sänks från 70 till 60 km/h

Enköpingsvägen

Källa: Solna stad
ANNONS