De hjälper män som slår

Män som söker sig till Manscentrum kan få träffa Peter Eriksson och Peter Andersson, socionomer med grundläggande psykoterapiutbildning.
Män som söker sig till Manscentrum kan få träffa Peter Eriksson och Peter Andersson, socionomer med grundläggande psykoterapiutbildning.
Allt fler män söker hjälp på Manscentrum för att sluta slå den de lever med.

Även antalet kvinnor som vänder sig till socialtjänsten efter att ha blivit slagna av en närstående ökar kraftigt i Haninge.

Helena Svedgard, samordnare för våld i nära relation i Haninge kommun, ser positivt på att allt fler kvinnor får stöd hos socialtjänsten för att hantera partnermisshandel. Mellan 2011 och 2014 ökade de som sökte stöd med 137 procent, enligt en rapport från Haninge kommuns socialförvaltning.

– Vi vet ju att mörkertalet är väldigt stort och att många kvinnor har svårt för att polisanmäla den de lever med. Därför är det bra att allt fler kommer till oss, säger Helena Svedgard.

De flesta som söker hjälp behöver olika typer av stöd, till exempel hjälp med att lämna den som slår dem. Bristen på bostäder gör det dock svårt för många att ta klivet, enligt Helena Svedgard.

– Det är det största och vanligaste problemet. Vi har till och med kvinnor som skilt sig, men som tvingas bo under samma tak som sin exman för att de inte hittar något annat, säger hon.

I uppskattningsvis 20 fall per år är det så illa att socialtjänsten måste ansöka om skyddat boende för kvinnan.

Helena Svedgard tror att rätt väg framåt är att fler kvinnor vänder sig till myndigheter så att mannen vet att andra ser och hör vad som händer i hemmen. En annan att männen får gå i samtal för att få hjälp att ändra sitt beteende.

– Det är där vi behöver lägga mer krut, säger hon.

Peter Eriksson som jobbar på Manscentrum Östra Södertörn med lokal vid pendeltågsstationen i Handen håller med.

– Vill man komma tillrätta med det här samhällsproblemet borde ännu fler män erbjudas samtalsterapi. Väldigt många kan komma till insikt genom samtal, säger han.

De som söker hjälp efter att ha utövat våld i nära relation utgör ungefär hälften av alla besökare, men centrumet tar emot män i alla typer av kriser.

För Peter Eriksson och hans kollega Peter Andersson handlar samtalen mycket om att visa vilja att försöka förstå, men också att få mannen att ta ansvar för sina handlingar.

– Ofta kommer det en massa ursäkter, som handlar om att ”om inte hon hade gjort si eller så, då hade jag inte…” Men då brukar vi vara tydliga med att det aldrig är okej med våld. Samtidigt får vi aldrig vara fördömande mot mannen som sådan, utan bara mot hans handlingar, säger Peter Eriksson.

– Det knepiga är ofta inte det fysiska våldet, utan det psykiska – kontrollen och svartsjukan. Det är ju ofta det psykiska våldet som kvinnor som varit utsatta en längre tid minns mest, säger Peter Andersson.

Männen som söker hjälp hos Manscentrum för sitt våldsamma beteende är i alla åldrar, från olika samhällsklasser, och med olika sorters bakgrund.

– Många lider av dåligt självförtroende, säger Peter Andersson.

Fakta

Kvinnor som söker hjälp för kvinnomisshandel

2011 2012 2013 2014

67 122 116 159

Antal besökare på Manscentrum

X 183 147 245

Källa: Socialtjänsten, Manscentrum östra Södertörn
Fakta

Här kan alla söka hjälp

Kvinnor kan nå Haninge kvinnojour på 08-777 68 60.

Män kan nå Manscentrum Östra Södertörn på 08-606 71 37.

Alla kan nå Brottsofferjouren Haninge Nynäshamn på 08-777 85 00.