De hjälper polisen hitta brottslingar

Sven-Åke Hansson i förarsätet gör några anteckningar under en tur med grannstödsbilen. I passagerarsätet sitter Tommy Stårner.
Sven-Åke Hansson i förarsätet gör några anteckningar under en tur med grannstödsbilen. I passagerarsätet sitter Tommy Stårner.
23 Upplands-Brobor ska få hjälpa polisen att hålla utkik efter efterlysta, jaga rätt på vittnen och sätta stopp för rattfyllon på krogen.

– Det låter som ett medborgargarde, säger kriminologen Jerzy Sarnecki.

54 personer är frivilligt engagerade som grannstödsförare i Upplands-Bro. Runt 80 procent av dem är pensionärer. De turas om att åka runt med en bil och hålla koll i kommunen. Före varje pass görs en avstämning hos närpolisen.

23 av förarna har nyligen skrivit under ett avtal så att de får del av sekretessbelagda uppgifter. Två av dem är Sven-Åke Hansson och Tommy Stårner.

– Det här innebär att vi kan utföra fler uppdrag åt polisen. Om vi får mer precis information om inbrottsställen och bilar kan vi bli mer på alerten, säger Sven-Åke Hansson.

Nu får de exempelvis veta exakt på vilken adress som ett inbrott har begåtts. Tidigare fick de bara ett gatunamn.

– Nu kan vi åka hem till en inbrottsdrabbad familj. Vi kan ge dem stöd och tips på hur de kan inbrottssäkra hemmet. Vi fungerar som ambassadörer för grannsamverkan, säger Tommy Stårner.

De kan även få veta registreringsnummer på bilar som misstänks ha använts vid brott. Närpolisen kan också låta dem ta del av namn och bilder på efterlysta personer. Både Sven-Åke Hansson och Tommy Stårner hoppas göra mer nytta åt polisen.

– Vi får ett större förtroende som vi får lov att ta hand om på bästa sätt, säger Tommy.

Närpolisen Björn Svensson brukar träffa grannstödsförarna inför deras pass. När det nyligen begicks ett inbrott på Bokstigen i Bro kallades grannstödsförarna dit.

– Primärt var de där för att jaga rätt på fler vittnen. Det gjorde att vi slapp gå och knacka dörr och kunde överlämna det till grannstöd. Vi använder grannstöd mer operativt, säger Björn Svensson.

Grannstödsförarna kan fram-över exempelvis sättas in för att spana utanför en krog för att se om någon uppenbart berusad person tar bilen därifrån.

Att låta grannstödsförarna arbeta på detta sätt är enligt närpolisen ett pilotprojekt som inte har prövats tidigare. Grannstöds­förarnas huvuduppgift är att iaktta och rapportera. Att låta dem spana utanför privatpersoners hus är olämpligt, anser närpolisbefälet Jonas Lund.

– De ska inte bli någon form av minipoliser. Det är inte tänkt att de ska ingripa. Ser de något ska de larma oss.

Närpolisen lovar att personuppgifter ska lämnas ut med försiktighet. Några lappar med namn på efterlysta bilar eller personer ska inte förarna få med sig.

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, är generellt positiv till grannsamverkan och till att polisen tillvaratar allmänhetens engagemang. Men här anser han att det går för långt.

– Det låter på ett sätt som ett medborgargarde. Spontant är jag ytterst tveksam. En duktig jurist bör titta på det här.

Han anser det vara riskabelt om polisen lämnar ifrån sig uppgifter.

– Jag är rädd att det här motverkar sitt syfte och i stället urholkar medborgarnas trygghet. Rätt vad det är så ingriper de på ett sätt som inte är förenligt med lagstiftningen. Det finns också en risk med att sekretessbelagda uppgifter sprids på ett felaktigt sätt, säger han.

Jonas Lund ser dock inget kontroversiellt med uppgraderingen av grannstödsförarna.

– Vi hoppas att det här ska öka tryggheten och leda till fler uppklarade inbrott.

Han hoppas också att satsningen ska få fler att engagera sig.

– Det vore kul om vi får in några unga personer som uppfyller kriterierna.

Det låter på ett sätt som ett medborgargarde. Spontant är jag ytterst tveksam.jerzy sanecki, professor i kriminologi

Fakta

Kommunen är med och bidrar

Det finns 54 frivilliga grannstödsförare i Upplands-Bro.

23 av dem har gått en utbildning och skrivit på ett avtal om tystnadsplikt så att de får ut­ökade befogenheter. Bland annat kan de få ta del av personupp­gifter på misstänkta och adresser till brottsplatser.

Intresse för att bli grannstödsförare kan anmälas på kommunens hemsida.

Grannstödsförare rekryteras och utbildas av polisen. Kom­munen och Upplands-Brohus bistår med bil, bensin och garage­plats.

Källa: Närpolisen