De kämpar för att behålla Stockholm grönt

Janna Tilles (S), kommunpolitiker i Vallentuna menar att tätorstnära natur är viktig att bevara när Stockholm växer och förtätas. Här möts hon och landskapsarkitekten Anders Dagsberg vid Angansjöängen.
Janna Tilles (S), kommunpolitiker i Vallentuna menar att tätorstnära natur är viktig att bevara när Stockholm växer och förtätas. Här möts hon och landskapsarkitekten Anders Dagsberg vid Angansjöängen.
Stockholm växer så det knakar och mark behövs för att bygga.

Nu samverkar åtta Stockholmskommuner för att bevara sammanhängande grönområden.

– Det är unikt att så många kommuner samverkar, säger Anders Dagsberg, landskapsarkitekt på Vallentuna kommun.

I fredags fattade styrgruppen för gröna kilar i Stockholm att utöka sitt samarbete.

Nu satsar åtta kommuner en mindre summa pengar, 20 000 kronor per kommun och år, för att bevara och utveckla de sammanhängande grönstråken – de gröna kilarna – kring storstaden.

– Att samverka visar sig mer och mer vara en nödvändighet i dagens tuffa klimat då utvecklingskonkurrensen är stenhård, säger Anders Dagsberg.

När Stockholm växer och trycket är hårt för att bygga bostäder är det extra viktigt att se till att skogar och orörd natur bevaras och utvecklas, menar han.

– Det handlar om folkhälsa och god boendemiljö. Nu har vi ett verktyg för att få in mosaik i samhällsplaneringen, säger han.

Ett exempel på samarbetet är webbplatsen naturkartan som man nu hoppas ska utvecklas till en slags tripadvisor för naturpromenader, där besökare kan lägga upp egna bilder och tipsa om bra utflykter.

Just i Vallentuna hoppas Anders Dagsberg och s-politikern Jaana Tilles (S) på att mindfulnesspromenader i Vallentuna ska komma igång, precis som i Täby.

Fredagens beslut gör dock inte skyddet av de gröna kilarna starkare.

– Inte starkare i den meningen att de har större tyngd. Det har de redan i dag. De är redan politiskt förankrade, säger Anders Dagsberg.

Runt Stockholm finns tio stora sammanhängande stråk med skogs- och naturmark. Det aktuella samarbetet rör Angarnkilen, Rösjökilen och Bogesundskilen.

Kommunerna som samverkar är: Österåker, Vaxholm, Danderyd, Täby, Vallentuna, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna.