De kämpar för sin skola

Niklas Gawell vill inte att sönerna Emrik , 4, och Nemo, 7, ska behöva byta skola redan till mellanstadiet.
Niklas Gawell vill inte att sönerna Emrik , 4, och Nemo, 7, ska behöva byta skola redan till mellanstadiet.
Märta Linnros och Niklas Gawell tycker att kommunen borde utveckla Kyrkskolans skärgårdsprofil, i stället för att reducera skolan till en F-3-skola.
Märta Linnros och Niklas Gawell tycker att kommunen borde utveckla Kyrkskolans skärgårdsprofil, i stället för att reducera skolan till en F-3-skola.
Beslutet är fattat – Kyrkskolan i Ängsvik ska bantas. Två årskurser ska bort.

Men föräldraföreningen och Värmdö församling har inte gett upp hoppet och forsätter att slåss för skolan.

Kyrkskolan i Ängsvik är i dag en F-5-skola med ungefär 115 elever. I utbildningsstyrelsens beslut om en ny skolorganisation blir skolan av med årskurs fyra och fem, men ska behålla fritids för barn upp till 12 år.

Föräldraföreningen på skolan har varit starkt kritisk till beslutet. Flera föräldrar har skrivit under en begäran om laglighetsprövning hos förvaltningsrätten. Man vill utreda huruvida utbildningsstyrelsen i Värmdö kommun haft befogenhet att fatta beslutet.

– Juristerna i kommunen har tittat på överklagan, men det ser inte ut att bli någonting av det. Eftersom ingen har begärt en inhibition kommer vi med allra största sannolikhet att gå vidare med beslutet, säger Max Ljungberg (MP), ordförande i utbildningsstyrelsen.

Föräldraföreningen har genom ekonomiavdelningen på kommunen tagit fram siffror över Kyrkskolans kostnader. Enligt dem är det bara de senaste åren som skolan har gått med ett minusresultat på ungefär 530 kronor per barn och år.

– Det kan nog vara sant att den har gått plus längre tillbaka. Men vårt beslut grundar sig på de senaste tre årens resultat och utifrån den befolkningsprognos som finns i dag, säger Max Ljungberg.

Niklas Gawell och hans familj är nyinflyttade på norra Värmdö.

– Just närheten till Kyrkskolan var viktig för oss när vi flyttade ut hit. Två månader senare får man veta att skolan bantas, säger han.

Niklas Gawell och Märta Linnros är överens om att den unika skärgårdsmiljön är någonting som borde tas tillvara på ett bättre sätt.

De menar att upplevelseskolan, där barnen bland annat får lära sig att segla, fiska och paddla, är ett utmärkt exempel på hur en skola kan arbeta med sin skärgårdsprofil.

– Det är en bra skola som Värmdö borde vara stolta över och utveckla, säger Märta Linnros.

Även Värmdö församling har gett sig in i skoldebatten. I en skrivelse vädjar de om att kommunen omprövar beslutet att reducera verksamheten. Man ifrågasätter när kommunen säger ”hela Värmdö ska leva” och har slogans som ”Stockholms stoltaste skärgård” när kommunal verksamhet koncentreras till centralorterna.

– Vi vill lyfta frågan till något mer än bara en skolfråga. Vad vill man med utvecklingen av norra Värmdö? säger kyrkoherde Hans Gårdh, som har begärt ett möte med kommunledningen.

Max Ljungberg:

– Genom att vi säkerställer att det finns en F–3-skola kvar på Kyrkskolan kan hela Värmdö leva. En misslyckad satsning på F–6 är det absolut sämsta vi skulle kunna göra.

Det är en bra skola som Värmdö borde vara stolt över och utveckla.Märta Linnros förälder

Fakta

Flera protester mot skolbeslutet

Kyrkskolan är i dag en F–5-skola, men blir från och med nästa höst F–3.

30-talet föräldrar har undertecknat en begäran om laglighetsprövning till förvaltningsrätten.

En privatperson har begärt att Justitiekanslern utreder om utbildningsstyrelsen gjorde rätt som utestängde stora delar av allmänheten från ett öppet möte.

En JO-anmälan mot kommunledningen har också gjorts av en privatperson.

Även Värmdö församling vädjar i en skrivelse till kommunen att beslutet att reducera skolan omprövas.