ANNONS

De kan få köpa sina lägenheter

Ahmed SK Shamsuddin och Raziur Rahman från Norsborg tycker att idén med andelsägarlägenheter är bra. ”Jag har inte råd att köpa bostadsrätt just nu, men hade jag haft ansvar för min egen lägenhet hade jag skaffat en ny spis nu.” säger Ahmed.
Ahmed SK Shamsuddin och Raziur Rahman från Norsborg tycker att idén med andelsägarlägenheter är bra. ”Jag har inte råd att köpa bostadsrätt just nu, men hade jag haft ansvar för min egen lägenhet hade jag skaffat en ny spis nu.” säger Ahmed.
Boende i ett hus på Eriksbergsåsen eller Norsborg kommer att erbjudas att köpa sina hyresrätter.

Men det är inte fråga om en ombildning till bostadsrätter, utan den i Sverige nya boendeformen andelsägarlägenheter.
ANNONS

Den nya boendeformen som lanseras i Botkyrka har väckt en hel del uppmärksamhet i riksmedia. Botkyrkabyggen är först ut i landet med att erbjuda hyresgäster andelsägarlägenheter. Men bostadsbolag på andra håll i Sverige kommer att följa efter.

Genom den nya ägarformen hoppas Botkyrkabyggen och Botkyrka kommun att få till stånd en blandning av boendeformer i norra Botkyrka. Nu finns i princip bara hyresrätter.

– De som vill äga har tvingats flytta till andra delar av Botkyrka och inte sällan har man flyttat utanför kommunen. Vi kan se flyttströmmar både till Skärholmen och till Södertälje och att man väljer andra boendeformer där, säger Botkyrkabyggens vd Ulf Nyqvist.

De boende i en fastighet i Norsborg eller Eriksbergsåsen kommer inom kort att få erbjudande om att bli andelsägare. Troligtvis kommer en fastighet med 100 lägenheter att testas. Faller provet väl ut kan erbjudandet dimpa ner i fler brevlådor.

Botkyrkabyggen har 12 000 hyreslägenheter, främst i miljonprogramsområdena. Hur många fastigheter som kan bli aktuella i framtiden är oklart, men intresset är stort och Ahmed SK Shamsuddin och Raziur Rahman från Norsborg tillhör skaran av nyfikna.

– Det är väldigt dyrt att köpa bostadsrätt. En trea i Hallunda kan gå på 700 000 kronor, säger Ahmed.

– Det är bra att det är liten handpenning. Och att man kan välja om man vill hyra eller köpa är bra, säger Raziur.

Förhoppningen är att den nya boendeformen ska leda till ökad social stabilitet i områdena. Folk med god ekonomi som vill äga ska inte behöva flytta.

– Vi har tidvis haft väldigt stor genomströmning av folk. När folk inte stannar kvar länge finns risken att de inte bryr sig om olika frågor eftersom de ändå tänker flytta vidare. Men folk som tänker stanna länge tycker att det är viktigt att saker som skola och dagis fungerar väl, säger Ulf Nyqvist.

ANNONS

Det har visat sig vara svårt att ombilda till bostadsrätter i Botkyrkabyggens fastighetsbestånd. Att gå in som andelsägare kräver en lägre kontantinsats. Därför kommer sannolikt fler att nappa på erbjudandet.

Men det finns kritiker mot boendeformen. Hyresgästföreningens regionala avdelning i Stockholm tillhör skeptikerna.

– Vi har dåliga erfarenheter av fastigheter där man blandat bostadsrätter och hyresrätter. De fallen är överrepresenterade. Bråken handlar om underhåll och om rätten att bestämma, säger ordföranden Terje Gunnarsson.

Men Ulf Nyqvist slår tillbaka.

– Det får de belägga i så fall. Konflikter uppstår överallt, även i hyresrättshus. Men med den här modellen står Botkyrkabyggen som en trygg grundandelsägare, säger han.

Men vissa nackdelar finns jämfört med en bostadsrätt. Bland annat betalar den som gör vinst vid en vidareförsäljning 5 procent mer i skatt än om det hade varit en bostadsrätt. Dessutom förmånsbeskattas andelsägaren eftersom månadskostnaden är lägre för andelsägare än hyrestagare.

– Men du kan göra avdrag på summan om du till exempel köper en ny spis eller ett nytt golv, säger Ulf Nyqvist.

Fakta

Hyresgäster och andelsägare grannar

I samma trappuppgång kan det finnas olika boendeformer. Några kan välja att köpa sin lägenhet, medan andra blir kvar som vanliga hyresgäster hos Botkyrkabyggen.

Kontantinsatsen blir 10 000–30 000 kronor. Resten lånar köparen mot säkerhet i fastigheten.

Den som köper en andelsägarlägenhet bekostar renovering av lägenheten.

Månadskostnaden blir lägre än vanlig hyra. Enligt Botkyrkabyggen blir kostnaden 720 kronor lägre för 63 kvadratmeter.

Botkyrkabyggen ansvarar för allmänna utrymmen.