ANNONS

De knackar på om någon slåss

Peter Svensson tog initiativ till projektet Huskurage som nu ska införas i Mitt Albys fastigheter. Michael Nequisse, som bor på Notariebacken, tycker att det känns bra att grannarna vet att andra bryr sig om dem.
Peter Svensson tog initiativ till projektet Huskurage som nu ska införas i Mitt Albys fastigheter. Michael Nequisse, som bor på Notariebacken, tycker att det känns bra att grannarna vet att andra bryr sig om dem.
En ny policy hos hyresvärden Mitt Alby ska göra att fler hyresgäster vågar visa civilkurage och ingripa om de misstänker att en granne far illa.

– Att knacka på dörren kan rädda ett liv, säger Peter Svensson.
ANNONS

Mitt Alby blir det andra privata fastighetsbolaget i Sverige att införa Huskurage, en policy som syftar till att motverka våld i nära relationer och skapa trygghet i bostadsområdet.

Initiativet startades av Peter Svensson och Nina Rung, båda med bakgrund inom våldsprevention. De utformade policyn och införde den i sin bostadsrättsförening – nu vill de sprida den till andra fastighetsvärdar och kommuner.

– Det handlar om att ge människor verktyg för hur man kan utöva civilkurage när man märker att till exempel grannen far illa, säger Peter Svensson.

Peter Svensson berättar att det finns enkla sätt att motverka våld i nära relationer.

Genom att bara knacka på dörren kan man stoppa pågående våld, menar han.

– Det är lätt att tänka att man inte bör lägga sig i vad grannarna har för sig, för man vill inte att det ska bli dålig stämning i hissen dagen efter, men jag tycker att man måste ändra på det tänket. Tänk om jag skulle kunna rädda ett liv genom att lägga mig i, är det inte värt det i sådana fall? säger Peter Svensson.

Michael Nequisse, som bott i Alby i 29 år, tycker att det är en bra idé att införa policyn hos Mitt Alby. Själv har han inte behövt ingripa någon gång, berättar han.

– Men det känns bra att vi grannar visar att vi ser varandra och kan hjälpa varandra om något skulle vara fel. Och om man skulle behöva ingripa så har man policyn och hela området i ryggen, det kan vara lättare då, säger han.

Att införa Huskurage i ett bostadsområde innebär inte att man är tvungen att ingripa om man misstänker att någon far illa, utan det är ett sätt att visa att man kan hjälpas åt.

ANNONS

– Om du skulle knacka på, och det visar sig att det inte är våld som pågår i lägenheten, utan i stället något helt oskyldigt, vad är det värsta som kan hända? säger Peter Svensson.

Kan ”Huskurage” få någon effekt?

– Det finns såklart de som redan nu ingriper om de hör något hos grannen, men vi tror att detta kan få fler att våga. Det är en signal till alla i området, och den som blir utsatt för våld vågar då göra mer motstånd eftersom hon vet att hon kan få hjälp, säger Peter Svensson.

Huskurage har i sitt samarbete med Mitt Alby bland annat utbildat personalen i våld i nära relationer och hur man kan förebygga det.

I policyn, som kommer att sättas upp runt om i området, ingår också verktyg för hur du rent praktiskt kan agera.

– Först och främst kan du knacka på dörren. Du behöver inte stå kvar, men bara att du knackar kan ha effekt. Om inte det hjälper kan du hämta med dig fler grannar och knacka på igen om du känner dig rädd eller orolig. Om inget av det fungerar bör du ringa polisen, säger Peter Svensson.

Huskurage startades för cirka ett år sedan och är ett ideellt initiativ. I dag har de samarbeten med flera kommuner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag.

Det känns bra att vi grannar visar att vi ser varandra.Michael Nequisse albybo

Fakta

17 kvinnor misshandlas till döds i hemmet varje år

Varje år dör omkring 17 kvinnor i Sverige efter att ha utsatts för våld i nära relationer.

Dödsfallen är oftast resultatet av en längre tids våldsutövning.

Cirka 50 fall av våld i nära relationer polisanmäls varje dag.

80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer anmäls inte, enligt en uppskattning.

Ungefär tio procent av alla barn i Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång.

5 procent upplever ofta våld hemma.Källa: BRÅ och NCK