De knyter band mellan Tullinge och Uganda

Lärarna reser från Tullinge till Uganda i mitten av februari.
Lärarna reser från Tullinge till Uganda i mitten av februari.
Snart byter de Banslättsskolans korridorer mot byskolor i Uganda.

Lärarna i årskurs 4 har fått stipendium för att åka på en studieresa i globaliseringens tecken.

– Vår uppfattning är att elever i dag inte har så stora kunskaper om Uganda och folks levnadsvillkor där. Vi vill öka kunskapen hos våra elever, säger Sara Yoder, en av lärarna som tillsammans med rektor Eva Widgren åker med på resan.

Lärarna, som till vardags har elever i fjärde klass på Banslättsskolan, ska under drygt två veckor besöka byar på landsbygden i Uganda för att studera hur man lever där. Det är personal från fyra olika svenska skolor som fått stipendium från Universitets- och högskolerådet för resan.

Lärarna är indelade i grupper som var och en studerar exempelvis familjeliv eller tillgång till rent vatten. I stora seminarier ska de sedan dela med sig av sina kunskaper till varandra.

Studiebesök på olika organisationer är också planerade.

– Jag ser fram emot att få lära mig mer om vardagslivet, att se hur man lever. Och hur man går i skolan förstås, säger Daniel Hult.

Globalisering och hållbarhet ingår i den nya läroplanen och det har skolan tagit fasta på. Bland annat har eleverna kontakt med indiska skolbarn via webbkamera.

När de kommit hem hoppas lärarna kunna fortsätta att hålla kontakten också med skolor i Uganda.

– Vi hoppas att eleverna ska få större förståelse för att barn oavsett var de bor i världen har samma basbehov och att människor har lika värde, säger Sara Yoder.

– Det är också viktigt att lyfta fram positiva historier från vardagslivet, säger Angelica Bellman som tycker att det är en viktig poäng att lärarna själva har sett och upplevt det de berättar om.

Arbetet med att involvera eleverna på skolan inleddes redan förra terminen. Bland annat har de fått vara med och bestämma vad deras lärare ska göra när de är borta.

– Intresset är extremt stort. Eleverna undrar: varför gör de si eller så? Har de rent vatten? Vi tar med oss alla de diskussionerna när vi åker, säger Jessica Wessberg.