De kräver 30-gräns på Läroverksvägen

Sänk hastigheten på Läroverksvägen till 30 kilometer i timmen. Det anser styrelsen för bostadsrättsföreningen Frimuraren.

Men arbetet med hastighetsplanen tar tid.

Frimurarområdet består av flera hus vid Läroverksvägen med sex bostäder i varje. Hastighetsgränsen på Läroverksvägen är i dag 50, men de boende menar att många kör fortare än så.

– Det känns som att folk ökar farten mellan Banér­förarvägen och Vasagatan. Vi har ju inte mätt hastigheten men man kan se att de kör alldeles för fort, säger Ingrid Thorsell som författat brevet till kommunen.

Hon menar att det bor många barn och gamla i området som upplever vägsträckan mellan Banérförarvägen och Kyrkvägen som en trafikfara.

I brevet pekar föreningen på att sträckan har 31 privata utfarter, 6 väg­korsningar, 12 övergångsställen och smala trottoar­er.

På sträckan ligger även Hersby gymnasium.

– Man ser att det är många äldre som har problem att hinna över vägen för att folk kör så fort. Det skulle behövas 30-skyltar som står i vägbanan så att de saktar ner. Det är en enkel åtgärd, säger Magnus Delin som också bor i området.

Mitt i Lidingö Tidning har tidigare skrivit om hastighetsbegränsningarna i området efter att en pojke på cykel varit nära att bli påkörd på Banérförar­vägen, nära korsningen med Läro­verksvägen. Föräldrarna efterfrågade då fysiska farthinder för att få bilarna att köra långsammare på sträckan.

Men Lidingö stads hastighetsplan, som ska underlätta övergången till 40 och 60 från 50 och 70, är bara ett inriktningsbeslut och det kan ta tid innan arbetet med alla sträckor är färdigt.

Läroverksvägen ska enligt hastighetsplanen få 40-gräns, men det kan dröja eftersom ett område i sänder betas av.

– Vi kommer inte att sätta upp tillfälliga 30-skyltar på Läroverksvägen eftersom det är 50 på vägen i dag. Ska hastigheten ändras måste nämnden ta beslut och då tar det tid från arbetet med hastighetsplanen, säger tekniska förvaltningens chef Pernilla Dufström.

Hon påpekar att vägen också är en av Lidingös genomfartsleder.

Fakta

50- och 70-gränserna ska försvinna

Lidingö stads hastighets­plan visar hur det nya systemet med framför allt hastighetsgränserna 30, 40 och 60 kilometer i timmen kan införas på sikt.

Målet är att 50 och 70 ska försvinna.

Tekniska nämnden måste fatta beslut för varje område för sig eftersom planen bara är vägledande.

I områden som får 40-gräns ska man trafiksäkra övergångsställena med till exempel farthinder så att hastigheten där blir 30. Källa: Lidingö stad