Bromstensbor kräver att Duvbovägen barnsäkras

Anna Schnelzer är en av ungefär 350 som kräver en säkrare Duvboväg.
Anna Schnelzer är en av ungefär 350 som kräver en säkrare Duvboväg.
En hastighetshöjning och den tunga trafiken på Duvbovägen har fått 350 Bromstenbor att gå i taket. Nu kräver de att sträckan barnsäkras.

– Höjningen har en stor effekt för barn som rör sig där, säger Anna Schnelzer.

Förra året beslutades att hastighetsgränsen på Duvbovägen genom Bromsten ska höjas från 30 kilometer i timmen till 40. Men flera invånare i Bromsten ställer sig djupt kritiska till hastighetshöjningen och kräver åtgärder längs den hårt trafikerade vägen.

– Det är få bilar som kör efter hastighetsbegränsningen redan nu och jag är rädd för att det kan bli ännu värre om den höjs, säger Anna Schnelzer, initiativtagare till namninsamlingen.

Ungefär 350 personer har hittills skrivit på en namninsamling som nu har skickats in till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd med kravet att Stockholms stad barnsäkrar vägen.

Gruppens främsta argument är att det ligger förskolor, en idrottsplats och två grundskolor i nära anslutning till vägen.

– Jag tycker att beslutstagarna själva kan testa att cykla där med sina barn, så får de se hur roligt det är. Det är inte klokt att de har fattat det här beslutet utan att själva ha varit där för att se hur det ser ut. Aldrig i livet att min åttaåring får cykla längs Duvbovägen själv när det ser ut så här, säger Ann Schnelzer.

Insamlingen är riktad mot Awad Hersi (MP), ordförande för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Han betonar att inga hastighetshöjningar kommer att göras innan åtgärder gjorts på vägen.

– Det är klart att om hastigheten höjs måste säkerheten på vägen också höjas. Höjningen ska absolut inte riskera säkerheten för boende i området. Jag kommer att kontakta skribenten så snart som möjligt och jag vill gärna lyssna på de föräldrar som är oroliga, säger han.