Norrmalm vill ha mer park i Hagastaden

Bara en park är planerad till Hagastaden – Norra Stationsparken – och den kommer inte att vara klar förrän 2020.
Bara en park är planerad till Hagastaden – Norra Stationsparken – och den kommer inte att vara klar förrän 2020.
Nya Hagastaden får 15 000 nya invånare – men bara en park.

Nu vill stadsdelsnämnden att parkerna i närheten, som Norrbackatäppan, rustas upp.

I nya Hagastaden planeras 6 000 bostäder för 15 000 nya Norrmalmsbor och 50 000 arbetsplatser.

Men det blir ont om grönska. Bara en park är planerad, Norra Stationsparken, och den kommer inte att vara klar förrän 2020. Och redan nästa år börjar de första inflyttningarna i stadsdelen.

Byggandet av Hagastaden gör att andelen parkyta per invånare minskar på Norrmalm.

Norra Stationsparken blir ändå för alldeles för liten för att de framtida invånarna i Hagastaden ska få sina behov tillgodosedda. I så fall skulle det behövas en park på 3,4 hektar. Norra Stationsparken blir bara hälften så stor.

Bristen på grönska har Norrmalms stadsdelsnämnd redan påpekat många gånger. Nu gör de det igen. I årets budget ber de exploateringskontoret sätta undan pengar så att de parker som finns i närheten kan rustas upp. Allra närmast ligger Norrbackatäppan. Stadsdelsnämnden tycker att den måste vara färdig redan nästa år.

Också Bellevueparken blir ett viktigt rekreationsområde när Hagastaden är klar. Därför vill förvaltningen gärna att båtklubbens bryggor och båtuppställningsanordningar flyttar så att det blir lättare att promenera ner till Brunnsvikens strand.

Och på Bellevuehöjden finns ett gammalt stall som kan fyllas med verksamhet för barn och ungdomar. Om det blir verklighet är tanken att den ska ha inriktning på kultur och natur.

Ungefär 2000 barn kommer att bo i Hagastaden. Därmed kommer det också att behövas bibliotek, kulturskola, parklek och öppen förskola liksom vård-, mödravårds och barnavårdscentral.