De la Gardie ska lyfta gymnasiet

TYRESÖ I arbetet med att lösa Tyresö gymnasiums elevkris har skolan anlitat en konsult som i sin tur anlitat 14 elever.

Eleverna som analyserat skolans problem har kommit fram till att skolans rykte är så dåligt att ett namnbyte är nödvändigt för att lyfta skolan. Deras förslag är De la Gardie Gymnasiet efter företagsamma Sofia de la Gardie som bodde på Tyresö slott på 1600-talet. Nu har politikerna gett förvaltningen i uppdrag att utreda en eventuell namnändring.