De läser rasism som skolämne

Rasistiska krafter sprider sig i samhället.

Gymnasieläraren Marika Gustafssons svar är en kurs med fokus på just rasism.

– Jag tycker det borde vara obligatorisk i den svenska skolan. Det är en av våra absolut viktigaste frågor, säger hon.

Kursen, som bara kan väljas av elever som läser sista året på Täbys Enskilda gymnasium, drog igång i fjol och lockade då 13 elever. Den här terminen är intresset ännu större. Just nu deltar 30 elever i kursen. En av dem är 18-årige Eddie Temel Westin.

– Min uppfattning är att det är många fler som egentligen vill läsa det, men att det krockar med andra spännande kurser när man ska välja sitt individuella val. Jag tycker att skolan borde testa att göra kursen obligatorisk, säger han.

Jämngamla kurskamraten Evelina Olsson-Toomé håller med.

– Religionskunskap är ju ett obligatoriskt ämne, då tycker jag att även detta borde vara det, säger Evelina Olsson-Toomé.

Kursen, som går under namnet ”Perspektiv på rasism”, drog igång i samband med höstens skolstart.

– Just ni läser vi om asylrätten och synen på flyktingar i dagens Sverige och Europa, men i början av terminen läste vi om rasismens historia. Jag har alltid varit intresserad av genusfrågor, jämställdhet och antirasism. Idén till den här kursen föddes efter att jag läst en masterutbildning i folkmordsstudier, säger Marika Gustafsson.

Förutom att Marika delat med sig av sina kunskaper har kursdeltagarna fått se på film relaterad till ämnet, bland annat hyllade dokumentären ”Förvaret”. De har även haft besök av en föreläsare som doktorer inom asylrätt.

– Den största anledningen till att jag valde kursen är att jag hade Marika som lärare i samhällskunskap och tyckte att hon var väldigt inspirerande. Kursen har gett mig helt nya perspektiv och tack vare den skulle jag vilja jobba med de här frågorna i framtiden, säger Evelina.

Enligt Eddie Temel Westin och Evelina Olsson-Toomé är rasism något som i allra högsta grad närvarande även i deras närhet

– Täby är en väldigt homogen kommun och att det finns rasistiska och främlingsfientliga åsikter märker man av även i skolan, säger Eddie.

Efter studenten är båda eleverna inställda på att läsa vidare inom ämnet på universitetsnivå. Något som gör läraren Marika Gustafsson stolt.

– Fem av de 13 elever som läste kursen i fjol läser nu om rasism på universitetet. Det tar jag som ett kvitto på att kursen gör nytta, säger hon.

”I korridorerna hör man en del konstiga kommentarer”

Fakta

FAKTA: Detta är rasism

1) Uppfattningen att det är rimligt att indela människosläktet i ett antal distinkta raser utifrån fenotypiska skillnader (yttre kännemärken);

2) Antagandet att det finns ett samband mellan å ena sidan sådana fenotypiska skillnader och å andra sidan nedärvda mentala och intellektuella anlag, beteendemönster samt lynne och moralisk karaktär;

3) Antagandet att dessa nedärvda drag är gemensamma för alla medlemmar av resp. raser;

4) Övertygelsen att raserna låter sig klassificeras i en hierarki, beroende på kvaliteten av de nedärvda dragen;

5) Föreställningen att denna hierarkiska klassifikation berättigar medlemmar av förment överlägsna raser att dominera, exploatera och t.o.m. förinta medlemmar av förment underlägsna raser.